Новини от БФБЛ и партньори

Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място

24 януари 2024
Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място

Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с партньори от Института по публична администрация и Асоциация "Деметра", организира ключова конференция "Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място". 

Домакин на конференцията беше Представителството на Европейската комисия в България. 

Събитието послужи като основа за открита дискусия относно многостранните предизвикателства, които поставя домашното насилие в България. Навлизайки в различни теми, уважавани говорители от различни сфери, включително държавни институции като Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, неправителствени организации в лицето на фондация БИЛИТИС и бизнес сектора, осветлиха постигнатите през изминалата година успехи и неуспехи и споделиха практически подходи в борбата срещу домашното насилие и насилието, основано на пола.

Фокусните точки на конференцията обхванаха две жизненоважни измерения: правната и политическата рамка, свързана с домашното насилие, и преобладаващите вредни стереотипи, които поддържат неговата толерантност. Признавайки често пренебрегваната роля на работните места в насърчаването на промяната, форумът подчерта решаващия им принос за създаването на подкрепяща среда за жертвите.

Вдъхновена от инициативата SHE, тази среща имаше за цел не само да хвърли светлина върху неотложния проблем, но и да катализира спешни мерки и стратегии.