Новини от БФБЛ и партньори

Започна конкурсът КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ на Български дарителски форум

18 октомври 2023
Започна конкурсът КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ на Български дарителски форум

БФБЛ е партньор на инициативата, а зам-директорът Габриела Маринова е член на журито 

Конкурсът КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ на Български дарителски форум се провежда за 18-та поредна година и отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и налага високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България. 

Кандидатстването е онлайн. На сайта на БДФ можете да откриете Насоки и формуляр. В случай че предпочитате да попълните формуляра офлайн, може да го изтеглите от ТУК. 

Срокът е до 31 октомври 2023 г. 

Награди се връчват в 6 категории. Част от тях са според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото, а останалите  – според инвестирания от него финансов, нефинансов ресурси и доброволен труд през предходната 2022 г.

Традиционно БДФ връчва награда и за най-сполучливо партньорство между компания и гражданска организация, допринесло за позитивна промяна.

Част от конкурса е и връчването на специална наградата за личностен принос за развитие на дарителството в България от Управителния съвет на БДФ. 

Категории в конкурса: 

◆ Качествени: 

Най-добра дарителска програма: отличава усилията на компании, които целенасочено, осъзнато и системно са инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи.

Най-добра доброволческа програма: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд.

Най-сполучливо партньорство: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, значително допринесли за решаването на реален проблем. 

◆ Количествени: 

Най-щедър дарител: Кандидатите в тази категория ще бъдат отличени в три подкатегории в зависимост от годишния им оборот за предходната, 2022 г.:

  • Микро и малки предприятия (с годишен оборот до 19 500 000 лв.),
  • Средни предприятия (с годишен оборот до 97 500 000 лв.),
  • Големи предприятия (с годишен оборот над 97 500 000 лв.)

Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги): връчва се на компанията, направила материални и други нефинансови дарения с най-голяма стойност.

Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите: връчва се на компанията, чиито служители са положили най-много часове доброволен труд през 2022 г. 

За обработката, проверката и оценката на данните БДФ използва методологията на европейския конкурс „Най-голям корпоративен дарител”, разработена в рамките на проект CEENERGI и прилагана в Централна и Източна Европа. 

Данните в количествените категории се верифицират от „Делойт България“, а тези в качествените се оценяват от жури в състав: Габриела Маринова (Български форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Даниел Киряков (Американска търговска камара), Дарина Георгиева (Глобален договор на ООН), Десислава Тальокова (Фондация „Америка за България”), Максим Майер (списание BGlobal), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика). 

Победителят в категорията за партньорство се избира с гласуване от членовете на БДФ след предварителна селекция от журито. 

В критериите за оценка са отразени стандартите за дарителски практики на БДФ, приети от членовете на форума през 2018 г. Компании, спечелили награда в дадена категория, не могат да кандидатстват в същата категория през следващите две години.