Новини от БФБЛ и партньори

Включете се в проучване на медийното отразяване на дарителски инициативи и програми в полза на обществото

23 юни 2023
Включете се в проучване на медийното отразяване на дарителски инициативи и програми в полза на обществото

Нашите партньори от Български дарителски форум (БДФ) канят социалноотговорни компании да се включат в Проучване на медийното отразяване на дарителски инициативи и практики.

Форумът е създаден през 2003 година като мрежа на дарителите (компании и фондации) в България и работи за развитието на дарителството в страната. В този контекст БДФ прави усилия имената на дарителите - компании и фондации,  които инвестират дарителски ресурс в общественозначими каузи, да бъдат цитирани от медиите с имената си (търговските си марки). За съжаление част от медиите продължават да отразяват анонимно дарителите, като се позовават на Закона за радио и телевизия, както и на възможни санкции от Съвета за електронни медии, интерпретирайки по свой начин текстове, свързани със скритите търговски съобщения  и продуктовото позициониране.

БДФ работи за идентифициране на последващи стъпки, които да доведат до пълноценно и коректно отразяване на приноса на дарителите в медиите. В тази връзка отправяме покана към компании и фондации да споделят своя опит в отразяването на дарителските им усилия и предизвикателствата, които срещат в популяризирането им.

Анкетата (https://forms.office.com/e/XDG9H16AFQ) е отворена за попълване до края на работния ден на 3 юли.

Данните от проучването ще се използват само в обобщен вид, а конкретни примери ще бъдат цитирани само при изрично съгласие от страна на анкетирания.

При нужда от допълнителна информация за БДФ, работата ни по темата за медийното отразяване на дарителските усилия до момента или настоящата анкета, можете да се свържете с Боряна Кирилова на имейл: bkirilova@dfbulgaria.org и тел. 0882 527 438.