Новини от БФБЛ и партньори

БФБЛ подписа меморандум за сътрудничество с БББА

03 август 2022
БФБЛ подписа меморандум за сътрудничество с БББА

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Британско-българската бизнес асоциация (БББА) подписаха меморандум за сътрудничество, с който ще работят за утвърждаването на България като атрактивна инвестиционна дестинация, за засилване на сътрудничеството между бизнеса и институциите и за стимулиране на развитието на българската икономика според стандартите на бизнес етиката.

Председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян и председателят на БББА Гилбърт Маккол се ангажираха, че страните ще координират действията си за постигане на следните цели, заложени в меморандума:

- Корпоративна социална отговорност - страните ще си сътрудничат в насърчаването на почтеността в бизнеса сред своите членове и ще подобряват обмена на знания за най-добрите практики в областта на КСО;

- Отношения между Великобритания и България - страните ще си сътрудничат за развитието на двустранните отношения в областта на търговията, бизнеса, образованието и др.

- Бизнес климат - страните ще си сътрудничат в подкрепа на върховенството на закона и на справедливата и етична бизнес среда в България.

Двете организации очакват да работят заедно по съвместни инициативи и за създаване на повече бизнес възможности за своите членове.