Новини от БФБЛ и партньори

Корпоративната социална отговорност: инвестиция в развитието

13 май 2022
Корпоративната социална отговорност: инвестиция в развитието

Камелия Славейкова от Борда на БФБЛ представи Хартата на многообразието на годишната КСО конференция на сп. Enterprise

На 12 май 2022 г. се проведе четвъртата годишна конференция „КСО: Инструменти за внедряване и среда на развитие“, организиран от списание Enterprise с подкрепата на CSR Advise Box. 

Водещи експерти от сферата на корпоративната социална отговорност дискутираха европейските политики в сферата с фокус върху изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, отговорното инвестиране, интегрираното отчитане и въвеждането на международни стандарти за добро корпоративно управление. Компаниите членове на БФБЛ имаха възможност да се възползват от безплатен вход за събитието.

Камелия Славейкова, член на Борда на Българския форум на бизнес лидерите и председател на Борда на директорите на Shell България, представи Хартата на многообразието в България в контекста на съвременното работно място. Съвместен проект на БФБЛ и ЦИД, който стартира през есента на 2020 г., Хартата вече е подписана от над 40 компании и неправителствени организации, като предимствата за компаниите, които се присъединяват към Хартата, включват повече устойчивост, нови клиенти и пазари, по-голяма лоялност на служителите, каза тя. В България има много компании, които полагат сериозни усилия за насърчаване на многообразието и приобщаване, посочи Камелия Славейкова. Крайната цел е всеки да се чувства оценен и уважаван и да развие силно чувство за принадлежност, да има култура на приобщаване, така че всеки да развие пълния си потенциал, подчерта тя. Друга актуална тема е равенството между половете, приобщаването на хора с различни способности, на хора с различна етническа и расова принадлежност, на представители на LGBT общността.

Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа на децата, представи сертификата „Компания-приятел на детето“ за успешни социални инвестиции и предимствата, които този сертификат дава на компаниите.

Националната мрежа за децата е правозащитна организация, която съществува от 15 години и обединява над 130 организации, работещи с деца и семейства в цяла България, коментира Георги Богданов.

Ann Vandenhende, Corporate Social Responsibility Manager на Spadel, говори за практиките за устойчивост в компанията.

Spadel е компания за производство и дистрибуция на води и безалкохолни напитки, един от лидерите на този пазар. Дружеството е на 100 години, със семейна собственост и силни ценности, посочи тя.

Ann Vandenhende представи стратегията на компанията за корпоративна социална отговорност до 2025 г. Стратегията се основава на 4 основни ценности, валидни за компанията – „зелени“ иновации, чистота и качество на водата, ориентиране към местните пазари, съвместна работа.

Освен екологичните цели, които компанията си е поставила, в центъра на стратегията са и хората, коментира тя.

Бисерка Янева, директор „Човешки ресурси“ на Асерел Медет АД, представи инициативите на „Асарел Медет“ АД за грижа за околната среда, безопасност при работа и енергийна ефективност, така че да намали въглеродния си отпечатък.

Инвестициите на компанията са намалили с 40% въглеродните ѝ емисии, с 15% използваната електроенергия и спомагат за по-висока ефективност на производството, коментира тя.

Дружеството развива и научни партньорства, както и провежда инициативи, свързани с образованието. Благодарение на стажантската програма над 600 студенти са придобили опит в предприятието, а повече от 300 от тях са останали на работа там, посочи Бисерка Янева.

Бисерка Янева представи и проектът на компанията за нова технология за подобряване на технологичната ѝ ефективност чрез сензорни технологии за геоложки проучвания, дигитално моделиране на находищата и по-ефективна преработка на рудата. Очаква се иновацията да доведе до спад на разходите и подобряване на цялостната ефективност.

Дружеството се включва и в нов научно-изследователски проект за изготвяне на карта на критично важните за „зеления“ преход материали кобалт, боксит, ниобий, тантал и други. В този проект участват още 19 организации от цяла Европа.

Ваня Божилова-Стоянова, Корпоративни комуникации и CSR на Kaufland, представи инициативите на търговската верига за устойчиво развитие и CSR политика. Тематичните полета са общо седем – хранене, служители, верига на доставки, климат, родина, служители, природа, хуманно отношение към животните, каза тя.

Компанията реализира различни кампании с участието на доброволци сред служителите ѝ, както и дарителски кампании, насърчава партньорството с българските производители, както и регионалните продукти, насърчава и развитието на производителите, посочи Ваня Божилова.

Веригата изпълнява и стратегия за ограничаването на пластмасата чрез различни инициативи и проекти, посочи Ваня Божилова.

По отношение на климата компанията цели да намали емисиите си с 80% в сравнение с нивото им през 2019 г. Част от проектите са предвидени за широката публика, например зелени доставки. Други включват зелена енергия, зелена логистика и т.н.

По време на третия панел на форума се проведе играта „Климатична фреска“, посветена на промените в климата. Играта организира и води д-р Марина Стефанова от CSR AdviceBox. Играта е посветена на доклада на IPCC за околната среда, който излиза периодично. Последният е от тази година, като обемът му е около 4 хил. страници. Картите обобщават най-важното от доклада като факти, числа, графики и изразява логиката на документа, като поставя всичките въпроси в един дневен ред.

В последния панел се проведе дискусия за публичните политики и правната рамка на корпоративната социална отговорност. Модератор бе д-р Марина Стефанова от CSR AdviceBox, с участието на д-р Бойко Таков, изпълнителен директор, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, и Илина Мутафчиева, съветник на заместник министър-председателя по климатичните политики, Министерски съвет.

Събитието се проведе със съдействието на CSR AdviceBox.

Официални партньори: „Асарел Медет“ АД и „Кауфланд България“

Партньори: Spetema, Devin, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Българско дружество за връзки с обществеността, Българска асоциация на ПР агенциите, Интерпред-София, EventsPro

За допълнителна информация и медийни запитвания:

Надя Гогова                                                                                     Стоян Стоянов

Списание ENTERPRISE                                                                     PR Директор

ProWay Communications Agency

тел. 02/983 5889

моб.: +359 894 426 239                                                                моб.: 0879 646 648

E-mail: nadya@enterprise.bg                                                   E-mail: stoyanov@proway.bg

web: www.enterprise.bg                                                          web: www.proway.bg