Новини от БФБЛ и партньори

Онлайн дискусия „Да поговорим за расизма – Планът за действие на ЕС за борба с расизма“

21 октомври 2021
Онлайн дискусия „Да поговорим за расизма – Планът за действие на ЕС за борба с расизма“

От септември 2020 г. БФБЛ и Центърът за изследване на демокрацията са сред учредителите на Хартата на многообразието в България – инициатива, която цели да насърчи и популяризира политиките на равенство, приемане на различията и приобщаване на работното място, както и да изгради атмосфера на взаимно уважение и толерантност в обществото.

Българската Харта е член на Европейската платформа на хартите на многообразието, която обединява националните харти в 26 страни членки на ЕС и представлява над 12 000 компании и техните над 16 милиона служители.

Имаме удоволствието да ви поканим на онлайн дискусия, организирана от Европейската платформа на хартите на многообразието, под мотото „Да поговорим за расизма – План за действие на ЕС за борба с расизма и неговото въздействие“.

Дискриминацията въз основа на расов или етнически произход е забранена в Европейския съюз, но въпреки това съществува в обществото. Не е достатъчно да сме против расизма. Нужно е да сме активни в борбата с него. Затова през септември 2020 г. Европейската комисия прие амбициозния План за действие на ЕС за борба с расизма, който предвижда набор от мерки в следващите пет години.

Бизнес организациите и отделните компании имат ключова роля в предоставянето на среда на многообразие и приобщаване без дискриминация. Присъединете се къмдискусията и споделете своя опит в това как да изградим приобщаващи работни места и общество без разисъм.

Събитието включва презентация на Михаела Муа, координатор на ЕС за борбата с расизма, добри практики от компаниите, подписали Хартите на многообразието в различни европейски страни, и дискусия.

КАКВО?

Да поговорим за расизма –  План за действие на ЕС за борба с расизма и неговото въздействие 

КОГА?

29 ноември 2021 ч., 10:00 – 12:00 CET

(11:00 – 13:00 ч. българско време)

КАК ДА УЧАСТВАМ?

Регистрирайте се за онлайн събитието през платформата EU Survey. Краен срок: 25 ноември 2021 г.

 

За Хартата на многообразието в България

Съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите с цел насърчаване управлението на многообразието в България. Хартата изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си. С подписването на Хартата членовете поемат публичен ангажимент да създадат и поддържат приобщаваща работна среда за своите служители. Защото многообразието е предимство!Още информация: www.diverse-bg.eu