Новини от БФБЛ и партньори

Проведе се ученическа академия „Корпоративна социална отговорност”

05 май 2021
Проведе се ученическа академия „Корпоративна социална отговорност”

БФБЛ е дългогодишен партньор на инициативата

По проект Ученическа академия „Корпоративна социална отговорност” през 2010 г. се проведе първият годишен конкурс за проекти на екипите на учебните предприятия и Годишни награди за отговорен бизнес на Българския младежки форум на бизнес лидерите. Идеята за организирането на конкурса е вдъхновена от Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ, учредени през 2003 г.

Целта на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския младежки форум на бизнес лидерите е да популяризират дейностите на учебните предприятия с най-сериозен принос към корпоративната социална отговорност и да поощрят останалите фирми да развиват активна социална политика.

Сред критериите за излъчване на победител са: конкретна полза за обществото, партньорство с други организации, ангажираност на служителите на учебната фирма, последователност в изпълнението на проекта, новаторство и обществено признание.

10 тренировъчни фирми от България и Черна гора участваха във финалния кръг на състезанието през 2021 г.

Победители са:

Първо място: Пет Хелт Академи, НТБГ, София

Второ място: Тангра, ЗПГ "Климент Тимирязев", Сандански

Трето място: ЕкоСкул, ПГИУ „Елиас Канети“, Русе

Трето място: Надежда, 101 СУ „Бачо Киро“, София

Награда на публиката: Той Джой, ВТГ „Георги Стойков Раковски“, Варна

БФБЛ подкрепя младежките Награди, като участва в журито и осигурява скромен финансов стимул за победителите. Георги Руйчев, изпълнителен директор на Форума, поздрави участниците във финалния кръг, а заместник-директорът Габриела Маринова също се включи в онлайн събитието, за да обяви победителите.

Младежките Награди за отговорен бизнес са част от Фестивала на тренировъчните фирми, който се провежда всяка година през април.  Над 1600 участници от 166 фирми и 8 държави се включиха в ТФ Фест 2021.

За ТФ Фест 2021:

За втора поредна година Международният панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2021 Млад предприемач се проведе онлайн в три последователни дни от 21 до 23.04.2021 г.

След голямата активност от първия виртуален формат през 2020 г. в тазгодишното издание се включиха над 1600 участници от 166 тренировъчни фирми, 44 училища, 3 университета и 8 държави, сред които България, Белгия, Испания, Литва, Люксембург, Румъния, Словения и Черна гора.Събитието се провежда за 24-ти път и е най-голямото в българската Мрежа на учебните предприятия. Организирано е от Центъра за учебно-тренировъчни фирми с подкрепата на Министерство на образованието и науката. То е част от Националния календар за учебната 2020/2021 година за състезанията на учениците от държавните и общински училища по професии.

Участниците от учебните предприятия търгуваха с посетителите на Панаира през онлайн магазини, създадени специално за изданието в платформата 2021.tffest.bg, като водиха преговори и сключваха сделки помежду си в самостоятелен сървър в Discord. Създадени бяха 122 е-магазина, като в рамките на трите дни бяха сключени 13 000 сделки, остойностени за над 85 милиона лева.

„Щастливи сме, че ТФ ФЕСТ и тази година е място, което дава възможност на толкова много млади и амбицирани хора да разкрият потенциала си. Провеждането му във виртуална среда за втора поредна година показва резултати, които могат само да ни радват и вдъхновят, а специалната платформа, в която се сключват сделки, ни дава точна информация в реално време за мащаба и активността на нашите участници“, коментира Дария Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчни фирми към МОН.

Участниците се състезаваха в 15 конкурса, оценявани от комисии с представители на бизнеса, университетите, държавната администрация и неправителствения сектор, които оценяват основните, ключови компетенции и специфични умения на учениците и студентите, придобити в учебно-тренировъчна фирма, в това число познаване на административните процедури за създаване на собствена фирма, разбиране на принципите на счетоводството, търговското и данъчното законодателство, съзнание за бизнес етика и социална отговорност, разбиране на пазарните механизми, познаване на техниките за продажби и реално планиране.

За учебно-тренировъчните фирми:

В България от 1994 г. се провежда обучение в учебно-тренировъчни фирми като съвременен модел за свързване на образованието, бизнеса и неправителствения сектор. С учебните планове от 2009 г. тази форма на практическо професионално образование и обучение става част от задължителния учебен план по професионална подготовка.

Днес Мрежата на българските учебни предприятия обединява 382 ученически  и 4 студентски фирми в 69 училища и в 2 университета в 54 селища на страната. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебно предприятие.

Учебните предприятия/Тренировъчните фирми /ТФ/ са форма на практическо професионално обучение, в която обучаемите работят в максимално близка до реалностите фирмена среда, без да се осъществява движение на реални пари и стоки. В учебните фирми се придобиват професионални и технически умения в областта на икономиката, информационните и комуникационни технологии и използването на родния и чужди езици за нуждите на администрацията и деловото общуване, както и социални умения и умения за работа в екип. Обучението в учебна фирма стимулира развитието на предприемачески дух и създаване на ключови компетенции. В последните години учебните фирми в България свързват концепцията за традиционното практическо професионално образование в областта на администрацията, търговията и финансите с принципите на дуалната система.

Учебните предприятия дават възможност за ранно професионално ориентиране. В тях се развива креативното мислене на обучаемите - те работят в групи по интереси и формират умения, които традиционната образователна система с всички задължителни елементи в нея не може да развие пълноценно.

Учебните предприятия се регистрират и поддържат регулярни връзки с държавните институции, симулирани от Центъра за учебно-тренировъчни фирми. Фирмите изграждат вътрешнофирмената си структура, назначават служители, плащат данъци и осигурителни вноски. Те осъществяват търговски сделки в рамките на българската и на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN/ PENINTERNATIONAL.

Учебното предприятие е утвърдена форма на обучение по предприемачество и се прилага в над 50 страни като специфика на дуалната система в икономическите специалности в средните училища и други образователни институции. Българската мрежа на учебните предприятия е утвърден лидер в прилагането на модела на Балканите и е спомената в редица публикации на Европейската комисия, както и отличена с призове за добри практики в обучението по предприемачество.