Новини от БФБЛ и партньори

Водещи компании споделиха добри практики в уебинара „Многообразието като бизнес предимство“

11 май 2021
Водещи компании споделиха добри практики в уебинара „Многообразието като бизнес предимство“

Събитието на Хартата на многообразието в България е част от Европейския месец на многообразието    

Днес Хартата на многообразието в България проведе първия си уебинар за споделяне на успешни практически инициативи на равенство и приобщаване в работна среда. В събитието, което се организира от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), специални гости бяха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Ану Риц от Европейската платформа на Хартите на многообразието към Европейската комисия, която се включи от Брюксел, и Димитър Марков, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), който бе и модератор.

Добри практики на многообразие в българския контекст представиха високопоставени мениджъри на четири компании от различни сектори – TELUS International България, Хилтън София, КЦМ 2000 и Нестле България. Събитието привлече представители на над 30 компании членове на БФБЛ – общността на отговорния бизнес, компании, подписали Хартата на многообразието, и професионалисти от частния, публичния и неправителствения сектор с интерес към темата.

Като събитие на Хартата на многообразието в България – съвместната инициатива на БФБЛ и ЦИД за насърчаване на политики на равенство и приобщаване в работна среда, уебинарът е част от Европейския месец на многообразието, който се отбелязва в страните от Европейския съюз през целия месец май. Инициативата цели да повиши осведомеността за значението на взаимното уважение и приемането на различията както на работното място, така и в обществото в цяла Европа.

Уебинарът в България също имаше за цел да популяризира усилията на компаниите за изграждане на многообразие в екипа с акцент върху ползите от създаването на приобщаваща работна среда.

При откриването председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян посочи, че даването на равен шанс на всички служители независимо от различията помежду им допринася за по-справедливо и толерантно общество, а частният сектор е естествен двигател на тази кауза.

Димитър Марков подчерта ролята на Центъра за изследване на демокрацията за изработването на Хартата на многообразието и подчерта, че със създаването й през септември 2020 г. България се присъедини към Европейската платформа на Хартите на многообразието, която обединява 26 страни членки на ЕС. Шест месеца по-късно, инициативата се радва на засилен интерес от компании и организации, които припознават заложените в нея принципи. 

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, запозна присъстващите с възможностите за взаимодействие с институцията. Ану Риц от Европейската комисия призова компаниите в България да подпишат местната Харта на многообразието и така да станат част от движението за равни права и приобщаване, което обединява над 12 000 организации с над 16 милиона служители в ЕС.

В последвалата практическа част Кристина Иванова, генерален директор за България и вицепрезидент „Операции“ на TELUS International България, представи инициативите на компанията, свързани с успешното приобщаване на изключително многообразие от служители с фокус върху кампанията „Бъди себе си“.

Вторият лектор в уебинара беше Дорина Митова, мениджър „Човешки ресурси“ на Хилтън София, която акцентира върху специалния проект за наемане, развитие и интегриране на хора със синдром на Даун и положителните резултати в икономически и социален план.

Мариана Гуркопашова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ на КЦМ 2000, представи дългогодишна програмаза заетост на хора с увреждания – икономически активен ресурс, както и стажантската програма.

Eвгения Стефанова, ръководител Човешки ресурси на Нестле България и бизнес партньор ЧР Югоизточен пазар, посочи цялостната дейност на компанията за многообразие и приобщаване на служителите, която включва младежки програми, но също и постигане на баланс между половете, подкрепа за родителите, обучения за разпознаване на неосъзнатите предразсъдъци и др.

Гостие на уебинара се обединиха около тезата, че насърчаването на многообразието в собствената им дейност е не само източник на нови възможности, продуктивност и креативност, а и основен фактор за предотвратяването на неравното третиране и дискриминацията и създаването на атмосфера на толерантност в обществото

Повече за Хартата на многообразието в България и как да я подпишете вижте на специалния уебсайт тук.

За Хартата на многообразието в България

Съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите с цел насърчаване управлението на многообразието в България. Хартата изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си. С подписването на Хартата членовете поемат публичен ангажимент да създадат и поддържат приобщаваща работна среда за своите служители. Защото многообразието е предимство!Още информация: www.diverse-bg.eu