Новини от БФБЛ и партньори

Устойчиво развитие и КСО: ролята на бизнеса в изграждането на нов бизнес модел

15 април 2021
Устойчиво развитие и КСО: ролята на бизнеса в изграждането на нов бизнес модел

Уебинар на ГБИТК на 21 април

Цветелина Цветанова, председател на Балканския институт за устойчиво развитие – една от организациите, подписали  Хартата на многообразието в България, е лектор на уебинара „Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност: роля на бизнеса в изграждането на нов бизнес модел“.

Събитието е безплатно, организира се от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и ще се проведе на 21 април от 10 ч. онлайн.

За лектора:

Цветелина Цветанова /Florence Wijsbroek е председател на Балкански институт за устойчиво развитие и CEO на Софияконцепт. Инициира и координира дейности в сферата на изпълнението на поетите ангажименти към ООН и по точно изпълнението на Плана 2030. Мобилизира заинтересованите страни в изграждането на дигитална общност и оценка в сферата на устойчивото развитие.

Международен експерт в сферата на устойчивото развитие и най-вече в изпълнението на целите по плана 2030. Участва в изготвянето на докладите за добрите практики на франкофонските страни, както и представянето му на среща на върха в Ереван. Притежава дългогодишен опит като изпълнителен директор на бизнес клуб във Франция е работила в сферата на корпоративната социална отговорност и социалната икономика с над 3000 представители бизнеса.

Теми на уебинара:

  • Връзка между устойчивото развитие и КСО подходите
  • Позициониране и импакт на бизнеса в настоящият контекст – европейски, световен
  • Ролята на бизнеса до 2030, за да постигнем целите за устойчиво развитие
  • Перспективи и водещи бизнес модели в устойчивото развитие за следващите 10 години

За подробности  и регистрация:

https://bulgarien.ahk.de/bg/events/event-details/nachhaltige-entwicklung-und-soziale-verantwortung-des-unternehmens-die-rolle-der-wirtschaft-beim-aufbau-eines-neuen-geschaeftsmodells