Годишно общо събрание на БФБЛ

01 юни 2021
Годишно общо събрание на БФБЛ

Годишното Общо събрание на БФБЛ ще се състои на1 юни 2021 г. (вторник) от 16,00 часа (регистрацияот 15,45 ч.) в гранд хотел „София”, зала „Триадица”. 

Здравето и безопасността на гостите са наш приоритет. Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки с осигуряване на нужната дистанция, маски и дезинфектанти. Моля да отбележите, че по тази причина ще можем да посрещнем само по един представител от компания.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БФБЛ по реда на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 9, ал. 4 от Устава на сдружението, при липса на кворум в 16,00 ч. събранието ще бъде отложено с 1 час и ще започне в 17,00 ч. независимо от броя на явилите се членове.

Заповядайте на тази важна среща, по време на която ще се проведат избори за петима членове на Управителния съвет и заместник-председател на БФБЛ.

Моля, вижте номинационния формуляр, който любезно Ви молим да попълните и изпратите до офиса на БФБЛ до 31 май 2021 г. (понеделник) на имейл: office@bblf.bg или факс: 02 986 5625. Членовете на БФБЛ имат право да номинират кандидати и на място по време на Общото събрание.

Запознайте се и с дневния ред на предстоящото Общо събрание.

Моля да потвърдите Вашето участие или да уведомите офиса на БФБЛ за името на писмено упълномощеното от Вас лице, което ще Ви представлява на Общото събрание, до 15 часа на 1 юни 2021 г. (вторник) на тел.: 02/ 986 5202 или чрез попълване на регистрационния формуляр. Ако нямате възможност да присъствате лично, Ви молим да подпишете и подпечатате пълномощно.

Всички документи за Общото събрание са на Ваше разположение в офиса на БФБЛ.

Очакваме Ви на 1 юни!