Новини от членовете на БФБЛ

Академията на PwC ви приветства в програмата Diversity Management: From Competence to Strategy

09 април 2024
Академията на PwC ви приветства в програмата Diversity Management: From Competence to Strategy

Осъзнаването на важността на многообразието на работното място и приобщаването (Diversity & Inclusion, D&I) е необходимост на настоящето, а не изискване на бъдещето.  

Ето защо създадохме програмата Diversity Management: From Competence to Strategy, която стартира на 7 май 2024 г. Тя се състои от 3 модула, базирани на международните стандарти за управление на многообразието, международно сертифицирана компетентност и практически опит, основан на изследвания и практика.

За да сте успешни в имплементирането на добрите практики в сферата на D&I, е важно да разберете същността им, ясно да дефинирате D&I целите на своята организация и да създадете ефективна стратегия за управление на многообразието. 

Нашата програма ще Ви помогне да научите повече за:

  • същността и ползите от управлението на многообразието за растежа на бизнеса
  • как принципите на D&I са свързани със създаване на стойност, иновации и социална устойчивост
  • как да измерите ефективността на управлението на многообразието във вашата компания
  • как да идентифицирате и елиминирате пречките пред успешното управление на многообразието и да укрепите приобщаващото лидерство

както и още много! 

Успешното  управление на многообразието в компанията изисква комплексен подход, затова препоръчваме повече от един служител на организацията да присъства на обучението. 

Запазете своето място на преференциална цена до 16 април 2024 г.: https://www.pwc.bg/en/online-forms/academy-training-courses-registration.html

Научете повече за програмата тук: https://www.pwc.bg/en/pwc-academy/portfolio/leadership-and-strategy/diversity-management.html


Още новини