Новини от членовете на БФБЛ

Академията на PwC с онлайн обучение Strategic Planning and Analysis на 9 и 12 юни 2023

18 май 2023
Академията на PwC с онлайн обучение Strategic Planning and Analysis на 9 и 12 юни 2023

В този динамичен и интерактивен двудневен семинар участниците ще научат основните принципи на стратегическото планиране и анализ. Те ще придобият познания за ключовите компоненти на стратегическото планиране, включително - мисия и визия, SWOT анализ, поставяне на цели и разработване на стратегически планове. Участниците също така ще научат как да анализират текущото състояние на компанията и да вземат информирани решения за бъдещия ѝ успех. Този семинар ще включва реални казуси,  групови задачи и дискусии, водени от експерти и целящи разбиране на концепциите и тяхното реално приложение. 

Семинарът е предназначен за бизнес професионалисти и ръководители, които искат да повишат своите умения за стратегическо планиране и анализ. Независимо дали вече имате опит, или сте в началото на своето кариерно развитие, със сигурност след края на този семинар ще имате цялостно разбиране за това как да планирате и изпълнявате ефективни стратегии за развитието на вашата организация.

 Повече информация за обучението: https://www.pwc.bg/en/pwc-academy/portfolio/leadership-and-strategy/strategic-planning-and-analysis.html   

Регистрирайте се тук: https://www.pwc.bg/en/online-forms/academy-courses-registration-form.html


Още новини