Новини от членовете на БФБЛ

Тримесечен макроикономически анализ на УниКредит Булбанк

17 януари 2022
Тримесечен макроикономически анализ на УниКредит Булбанк

Икономическият растеж през 2022 ще остане на нивата от миналата година на фона на нарастващи опасения за инфлацията

Икономически ръст в размер на 3.6 % прогнозират икономистите на УниКредит Булбанк в последния им доклад. Експертите намаляват леко прогнозата на годишното увеличение на БВП за 2022, спрямо очакваните 3,9% преди три месеца, поради по-тежки и продължителни нарушения във веригите на доставки и очертаващата се по-висока и по-продължителна инфлация. Нейният ръст прогнозират да достигне до 6% средно за цялата 2022 година, като основните причини продължават да са свързани с високите цени на енергоносителите, нарушенията във веригите на доставки и базовите ефекти. Икономистите очакват тези фактори да  бъдат с временен ефект и през 2023 година, инфлацията да спадне до 3% средно за годината, а икономическият ръст да се ускори до 4,3 %, като нивото на безработицата ще спадне до нива, съответстващи на пълна заетост.

Икономическите прогнози за нивото на инфлация са базирана на допускането, че цените на електроенергията и топлоенергията за домакинствата ще нараснат с 15% през април 2022 г. Според икономистите инфлацията ще окаже неблагоприятен ефект върху нивото на потребителско доверие, а структурата на БВП вероятно ще се промени.

Увеличение на инвестициите за сметка на частното потребление в структурата на БВП

Частното потребление ще допринася по-малко за икономическия растежа през 2022 г, в сравнение с 2021 г., основно заради прогнозираната по-висока инфлация на потребителските цени. През тази година поскъпването  ще намали разполагаемия доход на домакинствата в много по-голяма степен, отколкото през 2021 г. Въпреки понижените нива на потребление, икономистите на УниКредит Булбанк очакват увеличение в ръста на инвестициите, движени най-вече от по-големи проекти в публичния сектор. Очакванията им са публичните инвестиции в подкрепа на зеления преход и дигитализацията, финансирани от механизма на ЕС ‘’Следващо поколение‘‘, да стимулират потенциалния растеж, при реализиране на необходими за това реформи.  

Без значително увеличение на заплатите

Очакваната по-висока инфлация през 2022 година няма да се доведе до значително увеличаване на заплатите, става ясно от новия анализ на УниКредит Булбанк. Нормата на безработица и други важни показатели за пазара на труда сочат, че икономиката все още не е достигнала пълна заетост. Също така важно е да се отбележи, че делът на мениджърите, които докладват за проблеми с намирането на работна ръка сега в сравнение с периода преди началото на пандемията е по-нисък в България в сравнение с останалите страни от ЦИЕ (виж графиката), за които такива данни са налични. Всичко това сочи, че процеса на възстановяване на пазара на труда протича по-бавно в България в сравнение с повечето страни от ЦИЕ, като това има и положителна страна, тъй като случващото се на пазара на труда не е сред фактори, които допринасят за увеличаване на инфлацията в момента.

Графика 1: България има по-малък недостиг на работна ръка в сравнение със страните от ЦИЕ

Развитието на икономиката и през 2022 година ще продължи да бъде тясно обвързано с хода на пандемията от Covid-19.  Въпреки появата на новия вариант Омикрон, перспективите са ваксините да запазят ефективността си, а процентът на ваксинираното население да се повиши, макар и оставяйки най-вероятно под нужните стойности за достигане на групов имунитет. При тези условия отрицателният ефект на нови вълни на пандемията върху траекторията на растежа би трябвало да е по-ограничен, отколкото в миналото.

Със съдържанието на целия анализ можете да се запознаете на сайта на банката.

                                                                                             


Още новини