Новини от членовете на БФБЛ

„Дънди Прешъс Металс“ и европейската климатична политика

14 декември 2021
„Дънди Прешъс Металс“ и европейската климатична политика

Модерната добивна индустрия има ключова роля за ефективното използване на ресурси и прехода към екологична устойчивост. Ето защо „Дънди Прешъс Металс“ от години се подготвя за изискванията в рамките на Зелената сделка и европейската климатична политика.

Чрез иновативни технологии и оптимизиране на производството предприятията ни разполагат със солидна основа за осигуряване на ресурси в тази насока. Друг важен фактор е, че Зелената сделка е една част от ESG рамката – екологична, социална среда и управление в нашите дружества. Благодарение на тези практики „Дънди Прешъс Металс“ е призната за една от най-надеждните компании.

България има дългогодишен опит в добива и преработката на полезни изкопаеми. Но адаптирането към новите изисквания е процес, който е обвързан и с административните и разрешителните режими в страната. За зеления преход са нужни още много ресурси и целенасочени усилия – на държавата, индустрията и обществото като цяло. 

 

 

 


Още новини