Новини от членовете на БФБЛ

„Идеал Стандарт – Видима“ е съавтор на националната изпитна програма за специалност „Машини и системи с ЦПУ“

02 декември 2021
„Идеал Стандарт – Видима“ е съавтор на националната изпитна програма за специалност „Машини и системи с ЦПУ“

„Идеал Стандарт – Видима“ и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчаров“ бяха избрани от Министерството на образованието и науката за разработване на методология на националната изпитна програма за специалност „Машини и системи с ЦПУ“. От компанията водеща роля в авторския екип имаха инж. Светлана Георгиева и инж. Хасан Хасанов, които са и ментори в дуалната форма на обучение. Националната изпитна програма е утвърдена от Министерството на образованието и науката и ще бъде приложена за всички професионални гимназии с тази специалност още през тази учебна година. 

„Обединяването на професионалисти от бизнеса и преподаватели е успешна практика и пример за адаптиране на образованието към професиите, които са необходими за бъдещата реализация на учащите се“, споделиха Светлана Георгиева и Хасан Хасанов.  

В авторския екип участваха и преподаватели от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчаров“ по професионална подготовка – инж. Николай Колев, инж. Дарина Христова и инж. Здравка Монева. Целта на настоящата изпитна програма е да определи единни критерии за оценка на професионалните компетентности на обучаваните, изискващи се за придобиване на трета степен по изучаваната професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.


Още новини

LET’s GO: това не е просто бизнес

LET’s GO: това не е просто бизнес

Днес започна кандидатстването за 12-ото издание на LET’s GO: Програма за предприемачество за НПО. Инициативата се организира от Български център за нестопанско право и е насочена к......»