Новини от членовете на БФБЛ

БАТ се ангажира да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.

15 октомври 2021
БАТ се ангажира да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.

Компанията се включва и в глобалната кампания, подкрепена от ООН, RacetoZero

Днес, на световния ден за действия, свързани с опазването на климата, БАТ обяви, че се включва в глобалната кампания, подкрепена от ООН, RacetoZero* и се ангажира с постигането на нулеви нетни емисии до 2050 г.

Ограничаването на покачването на средната глобална температура до 1.5°C над нивата от преди индустриална дейност изисква мащабни действия, а компаниите играят ключова роля в този процес. Затова БАТ преизчислява целите си, свързани с устойчивото развитие, и се ангажира да постигне нулеви емисии в бизнеса си до 2050 г.

RacetoZeroе най-голямото към момента обединение, посветено на каузата да намали емисиите в глобален мащаб наполовина до 2030 г. и да постигне нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. В кампанията участват над 4000 бизнеса и компании, които отговарят за близо 25% от световните въглеродни емисии и за над 50% от световния БВП. Ангажиментът на БАТ идва преди важни глобални събития с фокус върху борбата с измененията в климата, включително предстоящата през октомври среща на Г-20 (G20 Summit)и конференцията COP26за промените в климата в Глазгоу през ноември.

„Нашата цел да изградим ABetterTomorrowгарантира, че устойчивостта е в центъра на всичко, което правим. Горди сме да подкрепим кампанията RacetoZero. Участието ни в нея е допълнение на новите категории продукти, които лансираме чрез Vuse, gloи Velo, както и на амбицията ни да достигнем приход от 5 млрд. паунда от тази нова категория продукти до 2025 г. и 30 млн. потребители на продукти без процес на горене“ – коментира Кингсли Уитън, главен маркетинг директор в БАТ.

Подкрепата на БАТ към кампанията надгражда постоянните усилия на компанията за по-устойчиво бъдеще:

  • Само през 2020 г., БАТ намали емисиите от бизнес операциите си с 30.9%, допринасяйки за целта от 37.4% спрямо 2017 г.
  • През март 2021 г. БАТ обяви, че Vuseе първият глобален БАТ бранд за вейп устройства, който е изцяло въглеродно неутрален**
  • През тази година БАТ бе обявена от Financial Times за лидер в областта на опазването на климата. Компанията стана част от европейска класация, която включва топ 300 сред над 4000 организации, които са постигналите най-голямо намаление в емисиите парникови газове спрямо приходите си за периода 2014-2019 г.

Научете повече за устойчивите политики и инициативи на БАТ тук.

За Групата БАТ:

БАТ е водеща бизнес компания за потребителски стоки от различни категории, основана през 1902 г. Целта на компанията е да изгради A Better Tomorrow™, намалявайки въздействието на бизнеса си върху общественото здраве, като:

•    Се ангажира с това да предоставя на пълнолетните потребители широка гама от удовлетворяващи и по-малко рискови продукти***;

•    Продължава да комуникира ясно, че конвенционалните цигари крият сериозен риск за здравето и единственият начин той да бъде избегнат е да не се започва да се пуши или да се спре изцяло;

•    Насърчава тези, които иначе биха продължили да пушат, да преминат към употребата на научно-обосновани алтернативи с намален риск;

•    Следи и споделя прогресът в трансформацията на бизнеса си.

Компанията обяви целта си да увеличи броя на потребителите на т.нар. негорими продукти до 50 милиона до 2030 г., както и да постигне поне 5 милиарда паунда приходи от новите категории през 2025 г.

*Спрямо Science Based Targets Business Ambition for 1.5C Campaign

**На база ePod, ePen, eTankmini, устройства Altoи прогноза за вътрешни продажби на консумативи (калкулирани през март 2021 г.) за 12 месеца, започвайки от април 2021 г.

***Въз основа на наличните доказателства и приемайки пълно преминаване от пушенето на цигари към алтернативни продукти. Тези продукти също крият риск и могат да бъдат пристрастяващи. Нашите продукти, продавани в САЩ, включително Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak и Camel Snus, подлежат на регулиране от FDA и няма да бъдат отправяни твърдения за намален риск по отношение на тези продукти без разрешение от FDA.

Прессъобщения на Групата БАТ

Това съобщение съдържа някои изявления, насочени към бъдещето, включително изявления, насочени към бъдещето, направени по смисъла на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г. Тези изявления често, но не винаги, се правят чрез използване на думи или фрази като „вярвам“, „предвиждам“, „мога“, „бих“, „трябва“, „възнамерявам“, „планирам“, „потенциален“, „предсказвам“, „ще“, „очаквам“, „ориентировъчен”, „проект“, „позициониран“, „стратегия“, „перспектива“, „цел“ и подобни изрази. Те включват изявления относно нашите амбиции и цели по отношение на консуматорите, новите ни продуктови категории и приходите от тях, и ESGцелите ни.

Всички такива прогнозни изявления включват оценки и предположения, които са обект на рискове, несигурност и други фактори. Смята се, че очакванията, отразени в тази версия, са разумни, но те могат да бъдат повлияни от широк спектър от променливи, които биха могли да доведат до съществени различия на действителните резултати от очакваните в момента.Преглед на причините, поради които действителните резултати и развитие могат да се различават съществено от очакванията, оповестени или подразбиращи се в прогнозните изявления, могат да бъдат намерени чрез препратка към информацията, съдържаща се в заглавията „Прогнозни изявления“ и „Основни рискове на групата“ в Годишен доклад за 2020 г. и формуляр 20-F на British American Tobacco plc.

Миналите резултати не са ръководство за бъдещи резултати и хората, които се нуждаят от съвет, трябва да се консултират с независим финансов съветник. Прогнозните изявления отразяват знания и информация, налични към датата на изготвяне на настоящото издание и БАТ не поема задължение да актуализира или преразглежда тези прогнозни изявления, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин. Читателите се предупреждават да не разчитат излишно на подобни прогнозни изявления.

Допълнителна информация относно тези и други фактори може да се намери в декларациите на БАТ в Американската комисия по ценни книжа и борси („SEC“), включително годишния доклад на формуляр 20-F и текущите доклади на формуляр 6-K, които могат да бъдат получени безплатно на уебсайта на SEC, http://www.sec.gov

 

 


Още новини