Новини от членовете на БФБЛ

Конкурс „За нашите родители“

07 април 2021
Конкурс „За нашите родители“

В условията на продължаващата пандемия от COVID-19 Фондация „BCause: в помощ за благотворителността“ обявява конкурс „За нашите родители“. Цел на конкурса е да подкрепим граждански организации, които работят с хора от третата възраст - над 65 години, в следните направления:

1. Достойни старини: хуманитарна помощ и ежедневни нужди

- храна, битови консумативи

- домашни помощници

- медицински прегледи

2. Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието

- връзка с други поколения

- културни и образователни занимания

Максимална сума на проектите – до 2500 лв., като в конкурса ще одобрим до 7 проекта.

В конкурса няма да подкрепим закупуване на народни носии, подновяване на читалищна материална база, пътни за фестивали.

Режийните разходи за изпълнението на дейностите не бива да надхвърлят 10% от общата сума.

Могат да кандидатстват организации, регистрирани в обществена полза, читалища, училища.

Критерии за одобрение: ясна идея и цел на проекта; добро познаване на целевата група – социален статус, потребности; реалистични дейности, график, резултати; реалистичен и обоснован бюджет; екип с ясно описани задачи в пряката работа с целевата група.

Важно: кандидатите трябва да предвидят спазване на противоепидемичните мерки при изпълението на проектите.

Организациите могат да кандидатстват в срок до 21.04.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на 28.04.2021 г. Срок за изпълнение на проектите – от 3 до 6 месеца, като начална дата може да е 5 май 2021 г.

Кандидатстването може да бъде само онлайн с изпращане на кратък формуляр, бюджетна таблица и обосновка на lucy@bcause.bg  

Изтеглете: ФОРМУЛЯР и БЮДЖЕТНА ТАБЛИЦА

 

За въпроси:

Людмила Атанасова

lucy@bcause.bg; 0884 645 206

 


Още новини