Новини от членовете на БФБЛ

Рудник „Ада тепе“ е пример за устойчив бизнес в унисон с изискванията за биоразнообразие

27 март 2021
Рудник „Ада тепе“ е пример за устойчив бизнес в унисон с изискванията за биоразнообразие

„Успяхме да освободим за живот на костенурките едни допълнителни 250 декара, с които аз съм много доволен“, разказва специалистът по земноводни и влечуги Деян Духалов.

Една от основните ценности на „Дънди Прешъс Металс“ е опазване на околната среда и биоразнообразието.

Площта на рудник „Ада тепе“ попада в границите на защитена зона Натура 2000. Районът е местообитание за много видове земноводни, влечуги и безгръбначни. По тази причина бяха проведени срещи с местната общественост и неправителствени организации.

Компанията реши площта на рудника да бъде намалена, за да засяга минимална част от местообитанията на защитените видове костенурки. Тези и други промени бяха предприети, за да бъде рудник „Ада тепе“ пример за устойчив бизнес, в унисон с екологичните национални и международни изисквания, както и с вижданията на неправителствените организации.

„Удовлетворен съм напълно както от работата на екипа, така и от резултатите, които постигнахме. Искам да благодаря на местната общност, на местната управа, на областната управа, на неправителствените организации, които ни помогнаха да направим този обект по-добър и да бъдем пример в нашия бранш“, споделя д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс за България.

 


Още новини