Новини от членовете на БФБЛ

Бритиш Американ Табако е в топ 3 на компаниите с най-добри практики за устойчиво развитие

23 март 2021
Бритиш Американ Табако е в топ 3 на компаниите с най-добри практики за устойчиво развитие
 • БАТ е отличена на трето място сред компаниите, включени във Financial Times Stock Exchange Index (FTSE-100), за отличното си представяне в сферата на екологията, социалните въпроси и корпоративното управление (ESG)
 • Компанията се стреми да изгради A Better Tomorrow™ (По-добро утре), поставяйки устойчивото развитие в центъра на своите активности
 • През 2020 г. БАТ спечели над 200 награди и е единствената компания в своята индустрия, включена в Индекса за устойчивост на Дау Джоунс

Бритиш Американ Табако (БАТ) е третата най-високо оценена компания от списъка на класацията FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange Index) за своите постижения в областта на екологията, социалните въпроси и корпоративното управление (ESG). Индексът се изготвя от Refinitiv, глобален доставчик на данни за финансовите пазари и дъщерно дружество на London Stock Exchange Group. БAT постигна ESG резултат 91 от възможен 100 и е най-високо оценената компания в сектора на храните и тютюневите изделия в световен мащаб.

Отличието е поредното признание за БАТ в ESG сферата. През 2020 г. компанията спечели над 200 награди, а само от началото на тази година вече бе отличена със:

 • Златен клас в S&P Global’s Sustainability Yearbook, затвърждавайки мястото сисред най-добре представящите се компании при управлението на ESG показатели;
 • Най-висок рейтинг в Institutional Shareholder Services’ (ISS) Social Disclosures Quality Score, който определя най-добрите устойчиви практики;
 • Рейтинг „BBB“ в последната класация на MSCI ESG, който помага на инвеститорите да идентифицират и разберат финансово значимите рискове по отношение на ESG;
 • Присъствие в списъка с най-добри компании на CDP Climate – А List, и член на Борда на лидерите на ангажираността на доставчиците, като и двете постижения идват за втора поредна година, отличавайки действията на компанията за справяне с изменението на климата.
 • Отличие за „Най-добър глобален работодател“ от Института за най-добри работодатели за четвърта поредна година.

През март 2021 г. БАТ обяви, че си поставя още по-високи цели по отношение на опазване на околната среда занапред, сред които са:

-          Постигане на въглеродна неутралност на активностите си до 2050 г.;

-          100% употреба на възобновяема електрическа енергия до 2030 г.;

-          100% от всички производствени обекти да бъдат сертифицирани от Алианса за управление на водите (AWS) до 2025 г.;

-          100% от всички производствени обекти да генерират нулев отпадък за депониране до 2025 г.

Рам Аданки, директор на компанията за РайонЦентрална и Южна Европа, коментира: „Спечелването на над 200 награди през 2020 г. беше изключително признание за нашите постижения и показва, че сме на път да изградим устойчив бизнес на бъдещето. Радваме се, че сме класирани като една от трите най-добри FTSE-100  компании в областта на ESG и това е още едно признание за нашите постижения. През 2020 г. се ангажирахме с нови амбициозни цели в тази посока, за да осигурим едно по-добро утре за потребителите, обществото и нашите инвеститори и сме на път да ги постигнем.“

По-рано този месец БАТ публикува своя годишен ESG доклад, демонстриращ значителен напредък спрямо целите на компанията, включително:

 • Увеличаване на потребителите на негорими продукти (продукти, при които липсва процес на горене) с 3 млн. до 13,5 млн. в края на 2020 г.;
 • Ръст на приходите от нови категории продукти от 15% през 2020 г. спрямо 2019 г.
 • Увеличаване употребата на възобновяема енергия до 26%, което е с 10% повече спрямо миналата година, и намаляване с над 30% на общите въглеродни емисии от 2019 г. насам;
 • Намаляване на използваната вода от водни източници с близо 11% от 2019 г. насам;
 • Провеждане на над 38 000 обучителни сесии за правата на човека сред повече от 390 000 души по цялата верига за доставки на компанията;
 • Постигане на 38% представителност на жените, които заемат управленски позиции.

 

За Групата БАТ:

БАТ е водеща бизнес компания за потребителски стоки от различни категории, основана през 1902 г. Целта на компанията е да изгради A Better Tomorrow™, като намалява въздействието на бизнеса си върху общественото здраве, като:

 • предлага на пълнолетните потребители голям избор от по-малко рискови продукти;

• продължава да заявява ясно, че конвенционалните цигари крият сериозни рискове за здравето и единственият начин тези рискове да бъдат избегнати е да не започваш да пушиш или да спреш;

• насърчава тези, които продължават да пушат, да преминат изцяло към алтернативи с научно доказан намален риск*;

• анализира прогреса на своята трансформация.

Компанията обяви целта си да увеличи броя на потребителите на т.нар. негорими продукти до 50 милиона до 2030 г., както и да постигне поне £5 милиарда приходи от новите категории през 2025 г.

*На базата на доказателствата и предполагайки цялостно преминаване от пушене на цигари към негорими продукти. Тези продукти също крият риск и водят до пристрастяване.

Бележки

1)       Годишен ESG доклад на БАТ

2)       Ангажиментът на БАТ по отношение на устойчивото развитие

 

 


Още новини