Новини от членовете на БФБЛ

Фондация „За Нашите Деца“ създава Дигитален център за социални услуги за деца и родители

16 март 2021
Фондация „За Нашите Деца“ създава Дигитален център за социални услуги за деца и родители

Фондация „За Нашите Деца“ създава Дигитален център за предоставяне на социални услуги за деца и родители. Създаването на центъра е продължение на процеса на трансформиране и поетапно преминаване на част от услугите ни в дистанционен режим на работа, който започнахме през пролетта на миналата година, и който бе предизвикан от създалата се ситуация на пандемични ограничения, в която трансформирането на социалните услугите не е възможност, а задължително условие, за да могат децата и родителите с комплексни потребности да получат навреме необходимата подкрепа и стимули за развитие.

С обособяването на дигитално пространство за онлайн услуги във фондацията ние надграждаме подкрепата си за децата и родителите, с които работим. До тях по-бързо ще достига необходимата им информация, те ще получават навременна и ефективна подкрепа, ще можем да стимулираме развитието на децата и да подобрим грижата за тях дори в ограниченията на пандемия.  Дигиталния център ни дава възможност  за онлайн консултации, домашни посещения и подкрепа в обичайната среда на децата, за проследяване на развитието им, както и за обучения и насоки към родителите за стимулиране на децата, за повишаваме родителския им капацитет, включително и за преодоляване на кризисни ситуации и проблеми в семействата.

Част от дигиталния център е специализирания софтуер за допълваща и алтернативна комуникация – иновативен елемент в нашите услуги за деца с увреждания и затруднения в развитието, които не могат или изпитват затруднения да говорят и комуникират свободно. Чрез него децата ще се учат да говорят и да пишат, ще подобрят общуването си и ще формират представа за света, ще се засили речевата им динамика, ще обогатяват знанията си, ще могат да изразяват мисли, чувства и желания, ще постигат независимост.

Със създаването на Дигиталния център ние ставаме по-бързи и по-прецизни в подкрепата към децата, родителите и специалистите, с които работим. Адекватни сме и отговаряме на новите условия на живот, продължаваме да сме гъвкави и да съчетаваме различни методи в социалната работа и подкрепата, която предоставяме.

Новите технологични решения подкрепят и желанието ни за превръщане в Зелен офис, щадящ околната среда, чрез намаляване използването на консумативи за сметка на електронната комуникация, включително и в спестяване на разходи за транспорт и време за потребителите на услугите ни и за нашите специалисти. 

 

Създаването на Дигиталния център стана възможно благодарение на програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София, с предоставена 15 048 лв. безвъзмездна финансова помощ по проект „Новите технологии в подкрепа на социалната работа с деца и семейства“, с който ние доразвиваме и затвърждаваме предоставянето на социални услуги и в дигитална (онлайн) среда.


Още новини

Kaufland намалява пластмасата си с близо 30%

Kaufland намалява пластмасата си с близо 30%

Компанията преизпълнява с 4 години целите на глобално ниво   Kaufland отчита спад от 27% в употребата на пластмаса за 2021 г., с което компанията на глобално ниво преизпълняв......»