Новини от членовете на БФБЛ

Shell стартира програма за компенсиране на въглеродни емисии за бизнес клиентите си в България

09 март 2021
Shell стартира програма за компенсиране на въглеродни емисии за бизнес клиентите си в България

От март 2021 г. Shell въвежда нова услуга за бизнес клиентите си в България, с която да компенсират емисиите на въглероден диоксид от горивото, закупено с горивната карта Shell Card. Клиентите с горивни карти в България могат да се възползват от програмата в търговските комплекси Shell у нас и в Европа, както и в партньорски обекти на трети страни в няколко държави. Shell ще компенсира емисиите от използваното от тях гориво чрез закупуване на въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват естествените екосистеми.

Докато индустрията се движи в посока алтернативни горива с по-ниски въглеродни емисии, остава необходимостта от традиционни горива за нормалното функциониране на световната икономика. Новата услуга на Shell позволява на компаниите със служебен автопарк да продължат да ползват тези горива, като обаче компенсират въглеродните си емисии в рамките на новата програма.

В глобален план Shell има амбицията да се превърне в енергиен бизнес с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. или по-рано в съответствие с тенденциите в обществото и очакванията на клиентите¹. Компанията се стреми да осъществи това по три начина:

1. Shell цели производството на собствените ѝ продукти да е с нулеви нетни емисии.

2. Компанията се стреми да намали въглеродния интензитет на предлаганите от нея продукти, което означава продажба на повече водород, биогорива и възобновяема електроенергия.

3. Като бизнес, който доставя енергия, Shell работи с отрасликато въздухоплаване, транспорт на товари и корабоплаване, за да им помага да намерят своя път към нулевите нетни емисии.

Николай Богданов, мениджър продажби корпоративни клиенти в Shell България, коментира: „Щастливи сме, че имаме възможност още по-активно да ангажираме нашите бизнес клиенти с темата за намаляването на въглеродните емисии, като им предлагаме нова услуга. Компенсирането на емисиите на CO₂, които не могат да бъдат избегнати, е важна стъпка по пътя към по-устойчиво бъдеще наред с други решения за намаляване на емисиите като използването на цифрови технологии за оптимизиране на маршрутите за доставка, електрически превозни средства или такива на втечнен природен газ.“

Как работи новата услуга?

В рамките на новата услуга Shell ще изчисляваи компенсира емисиите на CO₂ от горивата, заредени с горивнитеѝ карти. Компанията използва своя международен опит и експертиза, за да помага на клиентите си да направят бизнеса си по-устойчив, без да се налага да инвестират време и сериозни ресурси в нови решения. Те ще продължат да използват картата за гориво от Shell по обичайния начин, но могат да станат част от програмата срещу малка такса. Shell ще следи използването на горивото и ще изчислява получените емисии на CO₂ и след това ще ги компенсира2, като закупува съответното количество въглеродни кредити/компенсации, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват екосистемите3. Тези проекти са сертифицирани по независим начин от международно признатите органи по стандартизация на въглеродните емисии, за да се гарантира, че постигат желаното въздействие. Shell ще представя годишен доклад, в който подробно се описват общите емисии на CO₂, компенсирани, чрез използването на тази услуга4.

Първоначално схемата за компенсиране ще бъде достъпна само за бизнес клиентите с горивни карти в България. В страни като Великобритания, Холандия, Германия, Австрия и Швейцария Shell вече предлага схеми за компенсиране на CO₂ емисии и за физически лица.

***

БЕЛЕЖКИ КЪМ РЕДАКТОРИТЕ

1Нашата амбиция е да бъдем компания с нулеви емисии до 2050 г. или по-рано, като се движим в крак с обществото.

2Един кредит за въглеродни емисии компенсира освобождаването на парникови газове в околната среда от един тон CO₂. Ако желаят, клиентите на Shell със служебен автопарк в България могат да заплащат малка такса за компенсиране на всеки литър заредено гориво в рамките на новата услуга.

3Природно базираните решения спомагат за намаляване на общата концентрация на CO₂ в атмосферата чрез опазване и възстановяване на естествените екосистеми. Shell подкрепя проекти за опазване на природата и възстановяване в световен мащаб. Информация за проектите, в които Shell участва, може да се намери на: www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html.

4Когато клиентите със служебен автопарк изберат да компенсират емисиите на CO₂ чрез природно базирани решения, те покриват разходите за емисиите, генерирани от консумираното от тях гориво, и шофирането става въглеродно неутрално.

 

За Shell България

Shell е международна енергийна компания, която има за цел да отговори на нарастващите потребности в световен мащаб от решения за повече и по-чиста енергия по начини, които са икономически, екологично и социално отговорни. Shell е на българския пазар от 1991 г. и оперира верига от 105 обекта за търговия на петролни продукти. Всеки месец в търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 млн. клиенти. Компанията разшири своето бизнес присъствие в страната и навлезе в дейностите по търсене и проучване на нефт и природен газ. През второто тримесечие на 2019 г. Shell извърши безопасно и с грижа за околната среда проучвателен сондаж в Блок „Хан Кубрат“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Компанията има водеща роля в индустрията с подкрепата си за прехода към нисковъглеводородно бъдеще. Shell България направи важни първи стъпки, като намали собствените си емисии, използвайки 100% възобновяема енергия в по-голямата част от обектите си, подобри енергийната ефективност на своите операции, инсталира 15 електрозарядни станции на своите обекти в партньорство с Eldrive, стартира пилотни проекти с фотоволтаични клетки.

За услугата Shell Card

Международната горивна карта от Shell за бизнеса дава възможност за зареждане на горива и консумативи за автопарка както в България, така и в цяла Европа. Всичките разходи се обобщават в една електронна фактура, а чрез онлайн платформа  служебните автомобили се управляват в реално време. Клиентите могат да заплащат пътните такси в страната и чужбина с едно бордово устройство, a  няколко български превозвачивече са част от глобалната декарбонизация, като използват горивна карта Shell LNG и зареждат втечнен природен газ от обекти Shell извън България, разположенив Европа.

За повече информация, моля, свържете се с M3 Communications Group, Inc. на press@m3bg.com или +359 888 506 654.

 


Още новини

Kaufland намалява пластмасата си с близо 30%

Kaufland намалява пластмасата си с близо 30%

Компанията преизпълнява с 4 години целите на глобално ниво   Kaufland отчита спад от 27% в употребата на пластмаса за 2021 г., с което компанията на глобално ниво преизпълняв......»