Новини от членовете на БФБЛ

Теодора Петкова, УниКредит Булбанк, на The Economist Conference: Имаме готовност да увеличим дела на зелените сделки в кредитния си портфейл

16 февруари 2021
Теодора Петкова, УниКредит Булбанк, на The Economist Conference: Имаме готовност да увеличим дела на зелените сделки в кредитния си портфейл

Приветстваме европейската зелена сделка. Като се има предвид, че мащабът на необходимите инвестиции надхвърля възможностите на публичния сектор, финансовият сектор може да играе ключова роля за постигането на амбициозните цели”, заяви Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на УниКредит Булбанк по време на днешния форум на The Economist Conferences „ФОНД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕС ЗА ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ: Иновации –  Зелена програма – Цифрова трансформация“. Тя беше участник в един от панелите на събитието, посветен на Зелената сделка. Сред панелистите на форума бяха представители от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Economist Intelligence Unit, бизнес лидери, министри и др.

Теодора Петкова обясни, че начинът, по който финансовият сектор може да участва, е чрез преориентиране на инвестициите към по-устойчиви технологии и бизнес, финансиране на растеж по устойчив начин в дългосрочен план и допринасяне за създаването на нисковъглеродна и кръгова икономика. Действаме ангажирано, с отговорност и смелост да разширяваме все повече дела на зелените транзакции в нашия кредитен портфейл“, добави тя. Към края на 2019 г. УниКредит Булбанк има повече от 30% дял във финансирането на възобновяеми енергийни източници и 20% пазарен дял в инсталираните мощности.

Заедно трябва спешно да предприемем конкретни действия по трите стълба на ESG – околна среда (environment), социална политика (social) и управление (governance). В България имаме съвместни дейности с всяка втора корпоративна структура и сме ангажирани да водим разговори с нашите клиенти за преход към устойчиви бизнес модели, предлагайки широка гама ESG продукти и услуги"каза Петкова.

Тя сподели, че по наблюдения на УниКредит на международно и местно ниво апетитът и пазарните възможности за ESG нарастват.Двигател за това стават все повече и новите регулации в сферата, както и променящото се поведение на инвеститорите. UniCredit вече включва ESG фактори в своето управление, оценка на риска и стратегия в съответствие с очакванията на ЕЦБ, които бяха финализирани в края на 2020 г.“каза тя.

Главният изпълнителен директор на най-голямата българска банка отбеляза, че ESG вече е част от регулаторната рамка. „Разбираме чувството за спешност от ЕЦБ банките да разпознават климатичните и екологичните рискове и да започнат да ги включват на всеки етап от банковата дейност“, коментира тя.

Тя заключи, че УниКредит Булбанк е позиционирана да бъде лидер в правенето на етичен и устойчив бизнес на българския пазар и твърдо вярва, че банките са част от решението.


Още новини