Новини от членовете на БФБЛ

Учители ще се обучават на нетрадиционни методи за работа в програмата "Забавно лято, грижовна есен"

02 февруари 2021
Учители ще се обучават на нетрадиционни методи за работа в програмата "Забавно лято, грижовна есен"

Повече от 60 начални учители от областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра ще участват през февруари в специално създадената Академия за учители, част от програмата "Забавно лято, грижовна есен". 

Две са сферите, в които педагозите ще повишат своите умения - самоорганизирано учене и ускорено ограмотяване. Обученията са присъствени и включват както теория, така и много практически упражнения. 

Обучителите са представители на НЧ „Бъдеще сега“, партньор на Фондация BCause по програмата в частта за работа с деца през летните месеци.  

Необходимостта от обучение на местните начални учители по тези съвременни модели на работа е заявена от самите тях. Преподавателите оценяват значителните поведенчески промени, мотивация и умения за учене, които децата имат, след като са били част от Образователно-приключенска академия „Забавно лято“.  

Учителите все повече имат потребност от подкрепа за преподаване по интересен и въвличащ децата начин, за задържане на вниманието им и развиване на нови умения. Академията за учители предоставя иновативни инструменти за преподаване в клас, базирани на учене чрез преживяване, множествена интелигентност, самоорганизирано учене. Акцент в Академията тази година е ускореното ограмотяване чрез сугестопедични методи.

Амбицията на екипа е да отговори на заявката на учителите във всички райони на програмата. В Североизточна България в обучението ще се включат начални учители от Окорш, Правда, Черник, Искра, Браничево и Ясенково, Дулово, Нова Черна и Тутракан. В района на Сатовча и Гоце Делчев в академиите ще се включат начални учители от Сатовча, Вълкосел, Кочан, Слащен, Абланица, Хаджидимово. В района на  Хасково и Кърджали ще се включат начални учители от Крумовград,  Бенковски, Чакаларово, Странджево, Караманци и Стамболово.

„Академия за учители” се осъществява от 2018 година като част от програмата „Забавно лято, грижовна есен“ – програма на Фондация BCause в партньорство с НЧ „Бъдеще сега“, и с финансовата подкрепа на Филип Морис България. Програмата е пример за устойчивост в корпоративната социална отговорност, като всяка година финансирането за инициативите нараства.

 


Още новини