Новини от членовете на БФБЛ

PwC: Глобална икономическа перспектива за 2021

01 февруари 2021
PwC: Глобална икономическа перспектива за 2021

Възстановяването ще стимулира растеж с рекордна скорост, а нови инвестиции ще бележат повратна точка в борбата срещу климатичните промени

  • До края на 2021 г. глобалната икономика трябва да се върне към нивото си на производство преди кризата и да се увеличи с около 5% в пазарните валутни курсове.
  • Възстановяването ще бъде неравномерно за отделните сектори, държави и нива на доходи, като може да бъде по-неравномерно от първоначално очакваното, поради това, че COVID-19 мутира и еволюира.
  • За първи път се очаква издаването на зелени облигации да надвиши 500 млрд. щат. дол., като прогнозата е апетитът на инвеститорите към Фондовете за околна среда, социална политика и управление (ESG) да продължи да се увеличава.

Прогнозата е глобалната икономика да нарасне с около 5% в пазарните валутни курсове през 2021 г. Това би бил най-бързият темп, регистриран през 21-и век, връщайки глобалната икономика до предпандемичните й нива на производство до края на 2021 г. или началото на 2022 г.

Това са прогнозите, публикувани в Глобалната икономическа перспектива на PwC за 2021:От големия локдаун до голямото възстановяване (PwC’s Global Economy Watch 2021: From the great lockdown to the great rebound). Изданието разглежда ключовите теми за 2021 г., свързани с „рестартирането“на икономиките, уменията и обществото.

Очаква се растеж, който обаче ще бъде неравномерен и ще зависи от успешното и бързо внедряване на ваксини и продължаващите приспособителни фискални, парични и финансови условия в по-големите икономики на света. Друга ключова тема ще е как тласъкът за възстановяване и растеж може да се синхронизира с инвестициите в зелена инфраструктура, създавайки повратна точка в борбата срещу изменението на климата.

Неравномерно възстановяване

Въпреки прогнозираното увеличение с 5% в пазарните валутни курсове тази година, следващите три до шест месеца вероятно ще продължат да бъдат предизвикателни, особено за страните от Северното полукълбо, които през зимните месеци могат да бъдат принудени да въведат допълнителни локални или цялостни икономически локдауни (както наскоро във Великобритания).

Производството в някои напреднали икономики например може да се свие през първото тримесечие и растежът като цяло е по-вероятно да се засили през втората половина на годината, когато се очаква големите напреднали икономики да са ваксинирали поне 2/3 от населението си.

Барет Купелиан, старши икономист в PwC, коментира:

„Макар че добрата новина е, че до края на 2021 г. или началото на 2022 г. глобалната икономика вероятно ще се върне към нивата на производство отпреди кризата, отличаваща характеристика на Голямото възстановяване е, че то ще бъде неравномерно в различните държави, сектори и нива на доходи. Напр. китайската икономика вече е по-голяма от нивото си преди пандемията, но други напреднали икономики - особено тези, силно базирани на услугите като Великобритания, Франция и Испания или тези, фокусирани върху износа на стоки и оборудване, като Германия и Япония - едва ли ще се възстановят до нивата си от преди кризата до края на 2021 г.”

„В икономики като Обединеното кралство, Франция, Испания и Германия се очаква нарастващите, но по-ниски нива на производство да повишат нивата на безработица. Повечето засегнати работни места вероятно ще бъдат тези, които са в най-ниските нива на разпределение на доходите, като по този начин неравенствата ще се изострят.“

„След като вирусът бъде овладян, вниманието на политиците ще трябва да се съсредоточи върху поставянето на основите за устойчив и приобщаващ растеж, като се обърне специално внимание на създаването на работни места и зелената икономика. Бизнес лидерите сега трябва да планират както по отношение на растежа, така и по отношение на инвестициите, включително повишаване на квалификацията на работната сила.”

Синхронизиран тласък за зелена инфраструктура

Околната среда ще бъде важен фокус за 2021 г. и вече се позиционира като възможност за ускоряване на прехода на бизнеса и политиката към нетни нулеви емисии. През 2021 г. се очакват значителни инвестиционни и политически промени, свързани с Парижкото споразумение за климата, в основните търговски блокове, вкл. САЩ, Китай и ЕС.

Зелените облигации, които се използват за пряко финансиране на екологични проекти, в момента представляват по-малко от 5% от световния пазар на фиксиран доход. През 2021 г. общата емисия на зелени облигации ще се увеличи с над 40%, за да надвиши за първи път половин трилион щат. дол. Освен това апетитът на инвеститорите във Фондове за околна среда, социална политика и управление (ESG) ще продължи да се увеличава и до 2025 г. може да представлява до 57% от общите Европейски взаимни фондове.

В световен мащаб анализът посочва, че производството на електроенергия от възобновяеми източници продължава да става все по-ключово, като капацитетът на фотоволтаичната енергия (PV) вероятно ще се увеличава с бързи темпове на фона на нарастващия капацитет в ЕС, Индия и Китай. Ако настоящите тенденции се запазят, фотоволтаичната енергия е на път да надмине природния газ през 2023 г. и енергията от въглища през 2024 г.

 Може да изтеглите доклада PwC Global Economy Watch тук.

Бележки:

  1. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира равнище на безработица в своите страни-членки от около 7% в сравнение с нивата от преди пандемията от около 5%.

За PwC:

Основна цел на PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми. PwC е мрежа от дружества в 155 държави с над 284 000 служители, ангажирани в предоставянето на качествени одиторски, консултантски и данъчни услуги. За повече информация посетете: https://www.pwc.com/.

PwC се отнася до PwC мрежата и/или една или повече от нейните фирми-членове, всяка от които е отделно юридическо лице. Моля, вижте www.pwc.com/structure за повече подробности. 

© 2021 PwC. Всички права запазени.


Още новини