Проект - Подкрепа на фондонабираща кампания за превенция на рак на маточната шийка при жени с увредено зрение на фондация Синергиа

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Каузата на фондация Синергиа, която Паралакс подкрепя е през 2018 и 2019 г. да се осъществи кампания за превенция на рака на шийката на матката при жени с намалено или липсващо зрение.</p>

целева група

<p>Жени с увредено зрение.</p>

продължителност

<p>2018 - 2020 Фондонабиране и популяризация, селекция на участнички и подизпълнители, провеждане на медицински прегледи.</p>

дейности по проекта

<p>Подкрепа на всички дейности на Фондация Синергиа по проекта, което включва: - Фондонабиране - Омрежаване - Събития - Подбор на медицински професионалисти - Подбор на участнички от целевата група - Информационна кампания</p>

резултати

<p>Достигнати представители на целевата група през 2018: 50 Участници в благотворителни и фондонабиращи събития през 2018: 750</p>