Проект - Създаваме по-добър свят

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>1. Onaзване на околната среда: - Изграждане на пречиствателна станция - Инвестиране в проучване и анализ на водните ресурси в регион Стара Загора - Платформите Зеленодействие и Загорка Зелен фонд, подкрепящи намаляването на СО2, опазване на вода и зелени енергии - Сортирай умно/ Бира за смет - разделно събиране 2. Обществени и социални каузи в подкрепа на: - Отговорна консумация чрез кампании и програма за рискови групи - Родители на деца с увреждания чрез доброволчество и дарения</p>

целева група

<p>Платформата за устойчиво развитие "Създаваме по-добър свят" е насочена както към консуматори, клиенти, партньори по цялата верига на производство, местна общност, неправителствени организации, така и към служителите на компанията.</p>

продължителност

<p>Дългосрочна платформа, която покрива годината с различни събития и дейности.</p>

дейности по проекта

<p>През 2018 г. Загорка се фокусира върху изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на „Загорка“ АД. Чрез станцията компанията вече успява да пречисти 100% от генерираните отпадъчни води, с което значително подпомага опазването на водните ресурси в региона. Чрез Ариана „Зеленодействие“ се реализират следните активности – премахване на горния хартиен етикет от PET бутилката на Ариана от 2016 г. насам, и постепенно засаждане на дръвчета за изграждане на зелен филтър на София, намаляване на въглеродните емисии, на потреблението на хартия и на водни ресурси. Компанията подпомага местните общности чрез финансиране на зелени проекти, подбрани както на ниво компания чрез „Загорка Зелен фонд“, така и чрез участие във външни инициативи както Climate KIC Accelerator. Загорка развива и популяризира отговорната консумация чрез информационни кампании сред шофьорите и непълнолетните, както и чрез предлагане на широко безалкохолно портфолио.</p>

резултати

<p>-16 % доброволческо участие от страна на служителите; -86 283 лева инвестирани в зелени проекти (със 17 % повече сравнение с 2017 г.); -99.6% рециклирани отпадъци; -100% пречистване на отпадъчните води; -1788 зелени хладилници в търговската мрежа и намаляване на въглеродните емисии с над 4%; -6 милиона рециклирани бутилки; -45 тона спасена хартия от етикети, 77 100 достигнати души чрез Зеленодействие, 5 730 засадени дръвчета от 2017 г. насам.</p>