Проект - Да работим заедно – проект за изграждане на желаната организационна култура

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът цели да разгърне ангажираността и неизползвания потенциал на служителите.Компанията иска да създаде конкурентно предимство като подкрепи силното си техническо и търговско представяне с експертно управление на социалните процеси.За да създаде желаната среда,ДПМ прилага Теорията за системното лидерство и провежда обучения Да работим заедно/Working Together.Така създаваме работна среда,в която екипите с желание дават най-доброто от себе си.Тази среда отключва потенциала на служителите,насърчава креативността им,което води до подобрение на производителността и представянето на бизнеса</p>

целева група

<p>Първи преминаха обучението над 170 ръководители от различни нива, като всеки от тях идентифицира възможности да подобри лидерските си умения. След това инициативата се разгърна и постепенно обхваща всички останали служители от дружествата на ДПМ в Челопеч и Крумовград – още 1100 човека, които се обучават в големи групи със специално заснет филм.</p>

продължителност

<p>Проектът стартира през 2015 г. с обучения на висшето ръководство от сертифициран външен консултант. През 2016 г. беше обучен екипът на един от стратегическите проекти на компанията. През 2017 и 2018 г. „Да работим заедно“ преминаха преките ръководители, водени от вътрешен екип обучители и започнаха обученията на оперативния персонал, продължаващи през 2019 г.</p>

дейности по проекта

<p>2015г.-тридневно обучение на 22 представители на висшето ръководство от външен консултант 2016–провеждане на обучение за екип на проект “Step change”(15 човека) 2017–избор на трима участника за формиране на вътрешен екип обучители 2017–курс „Обучение за обучители“ за подготовка на екипа,с участието и на висшето ръководство,Лондон 2017–адаптиране на материала за целевата група (изготвени информационни материали,организационни дейности) 11.2017–03.2018–двудневно изнесено обучение за ръководители с теоретична и практическа част в групи (обучени 130 човека) 08–12.2018–избор на подход и ново адаптиране на съдържанието за оперативния персонал;Разработване на анимиран обучителен филм с теоретично представяне на моделите и практическото им приложение в примерни ситуации от ежедневната работа.Чрез видеата се постига по-интересна визуализация и по-достъпно възприемане.Подготовка на материали и тениски – символ на инициативата; 12.2018–начало на обученията за оперативните служители с фокус върху подземните работници (обучени 300 човека) 2019–обученията продължават</p>

резултати

<p>По време на обучението всеки участник с ръководна функция идентифицира възможности да подобри лидерските си умения, като прилага конкретни аспекти от модела на системното лидерство. В края на обучението той споделя с останалите ангажимента, който поема за прилагането на конкретни стъпки за действие. Провеждат се срещи, в които с неговия пряк ръководител обсъждат заедно наученото и конкретните действия, които ще му помогнат да подобри лидерските си умения. Той работи за усъвършенстване на лидерските си умения с подкрепата на своя лидер.</p>