Проект - ТЕЛЪС Ден на подкрепа

Компания

ТЕЛЪС Интернешънъл Eвропа

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът на TELUS International в България от 2018 г. адресира изсъхването на големи горски площи в общ. Радомир. След консултации със специалисти установихме, че 16 дка иглолистни гори до с. Долна Диканя е била унищожена от корояди. Районът бе изцяло почистен и залесен от над 800 доброволци от TELUS International, които за един ден засадиха 12000 фиданки зимен дъб. Доброволческата инициатива беше осъществена с бюджет от TELUS International.</p>

целева група

<p>Водени от философията на компанията “Даваме там, където живеем”, доброволците от TELUS International Europe, техни приятели, семейства, както и местни жители подобриха условията в гората на Долна Диканя и осигуриха приятно място за отдих на жителите в района, както и минаващия туристически поток.</p>

продължителност

<p>Проектът е естествено продължение на зелената политика на компанията, като събитията TELUS Ден на Подкрепа се провеждат традиционно навсякъде по света, където TELUS International има офиси и подкрепят инициативи в три направления - образование, здравеопазване и опазване на околната среда.</p>

дейности по проекта

<p>Комуникацията за TELUS Days of Giving беше организирана като масирана вътрешна информационна кампания под слогана “Plant. Because it matters”, която включваше брандиране на ключови места в офисите, специални издания на фирмения бюлетин, акцентиращи върху каузата. Бяха привлечени над 800 доброволци за засаждането на 12-те хиляди фиданки. Избрани отговорници посетиха терена предварително. Беше създадена организация по разпределение на необходимото оборудване за теренни дейности и всеки участник получи инструкции за безопасност за работа на горски терен. Отразяването на събитието бе в сътрудничество с bTV, които го припознаха като част от инициативата “Да изчистим България заедно”. Събитието беше отразено от редица други национални и печатни медии. Благодарение на тях и на отклика на доброволците ни в социалните мрежи, се генерираха над 35 публикации в национален ефир и се достигна до аудитория от над 3 млн. души.</p>

резултати

<p>Проектът е с устойчивост във времето поради поет ангажимент в рамките на 3 години да се грижим за гората - да я почистваме, подготвяме за зимата и пролетта, дозалесяваме при необходимост. Служителите ни бяха информирани относно проблематиката посредством информационна кампания и директни срещи. След събитието ние информираме периодично служителите за състоянието на гората, а така също и за влиянието на нашата дейност върху местната общност и значимостта на залесителните инициативи.</p>