Проект - Повярвай в себе си!

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Основната цел на проекта е поощряването на доброволчеството на служителите на Хюлет Пакард Ентерпрайз (НРЕ), чрез организиране на разнообразни дейности в подкрепа на фондация "Тротоара". Мисията на "Тротоара" е да вдъхновява младите хора да вярват в себе си, да творят, да създават собствени ценности и цели в живота, да израстват като личности и да бъдат активна стойностна част от обществото.</p>

целева група

<p>Външни: Младежи, които се сблъскват с проблеми с общуването и ученето, предизвикани от ниско самочувствие, липса на мотивация, знания и способности за постигане на поставените цели. Проектът работи с гимназисти, техните родители и учители. Вътрешни: HPE служители-доброволци (над 1300 човека).</p>

продължителност

<p>"Тротоара" е един от главните бенефициенти и партньори на екип The Cause от самото  сформиране на екипа през Май 2017-та година. Много съвместни инициативи вече са реализирани. Още повече такива са планирани за 2019-та година (творчески работилници, кариерни форуми, благотворителни концерти и др.).</p>

дейности по проекта

<p>Повече от 30 служители участваха в 3 ремонтни акции, включващи боядисване и почистване на "ТРАП". 10 служители доброволстваха на специалното издание на концерта EARTH HOUR. 10 НРЕ доброволци участваха в работилница за изработване на бижута и украшения от използвани велосипедни части. 50 служители прекараха приятно време в гледане на мачовете от световното първенство по футбол на градинските партита на "Тротоара" и приготвиха или дариха традиционни ястия и коктейли. "Тротоара" организира фестивал, включващ кариерен форум, различни работилници и благотворителен концерт. 25 служители участваха като доброволци в следните дейности: - Презентиране на бизнес технологиите на HPE и тяхното глобално въздействие; - Организиране на Treasure hunt, благотворителна томбола и други игри; - Кариерно ориентиране на младежите; - Организиране и провеждане на КСО форум с представители на компании от IT сферата и на НПО сектора; - Организация и промотиране на събитието.</p>

резултати

<p>Проведените доброволчески акции, както и даренията, генерирани благодарение на тях, ще спомогнат младежкият център "ТРАП" да бъде напълно завършен, предоставяйки на над 300 деца месечно пространство за творчество, учене и спорт.</p>