Проект - Дървото на ангелите

Компания

Ей И Ес Гълъбово ЕООД

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>„Дървото на ангелите“ е благотворителна инициатива на служителите на ЕЙ И ЕС България. Служителите на компанията събират средства за купуване на ботуши и зимни дрехи за деца от социално слаби семейства в Гълъбово. С помощта на общината се събират данни за нуждаешите се деца във възрастовата група от 1 до 7 клас. Служителите на компанията набират средствата чрез участие в благотворителна томбола. Инициативата се провежда от 9 години и е подпомогнала общо над 1000 нуждаещи се деца.</p>

целева група

<p>Деца от социално слаби семейства в Гълъбово.</p>

продължителност

<p>Инициативата "Дървото на ангелите" се провежда за девета поредна година. Кампанията е с продължителност 3 месеца.</p>

дейности по проекта

<p>С помощта на общината в Гълъбово ЕЙ И ЕС България събира данни за нуждаешите се деца във възрастовата група от 1 до 7 клас и след консултация с учителите им определя нуждите на всяко дете. След като бъде събрана информацията за необходимите бройки якета и ботушики, служителите на компанията набират средствата чрез участие в благотворителна томбола.</p>

резултати

<p>Инициативата е подпомогнала общо над 1000 нуждаещи се деца.</p>