Проект - Kaufland участва в Световния ден за почистване на планетата

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Участието на Kaufland България в Световния ден за почистване на планетата е продиктувано от стремежа на компанията да подпомогне битката за по-чиста природа. Замърсяването на околната среда е световен проблем – всяка година изхвърляме над 2 милиарда отпадъци, а голяма част от тях попадат на нерегламентирани за това места – сред природата. За да подпомогнем каузата за по-чисто бъдеще, заедно с доброволци от компанията в деня на кампанията изчистихме нерегламентирано сметище.</p>

целева група

<p>Полза от проекта имаха обществото и природата. Целевата аудитория бяха служителите и широката общественост. До служителите достигнахме чрез вътрешна комуникация, а до обществото - чрез комуникационна кампания в медиите, в обектите на Kaufland и в социалните мрежи.</p>

продължителност

<p>Kaufland има последователна политика за опазване на околната среда, изпълнявана посредством разнообразни мерки - ефективни технологии, намаляване на използваната пластмаса с минимум 20% до 2025 г. и други. Доброволчеството в полза на природата допринася за тази политика на компанията.</p>

дейности по проекта

<p>Kaufland се включи в Световния ден за почистване на планетата и в инициативата „Да изчистим България заедно“, като избра да почисти нерегламентирано сметище в района на гр. Кюстендил. Участието на компанията в инициативата беше популяризирано чрез вътрешна и външна комуникация. За да наберем доброволци, използвахме няколко вътрешни канала – интранет система, вътрешен newsletter, вътрешни имейли, постери в Обслужващ офис. В резултат на вътрешната комуникация 50 служители се включиха в инициативата. В деня за почистване – 15 септември 2018 г. – всички доброволци и два багера участваха в почистването на сметището. Резултатът – близо 50 тона събрани отпадъци. Външната комуникация протече чрез следните дейности: изпращане на две прессъобщения до медиите преди и след почистването, радио спот във всички 58 Kaufland обекта, информация в брошурата, комуникация в социалните мрежи с 33 000 органичен reach, 3 живи включвания по bTV от мястото и един репортаж в централната емисия новини.</p>

резултати

<p>Освен че събрахме над 50 тона отпадъци по време на почистването, сезирахме РИОСВ за оглед на района и незабавни мерки за цялостно почистване на нерегламентираното сметище. Премахването на сметището послужи за пример на обществото, благодарение на широката медийна подкрепа, която доброволческият ни акт получи. Вярваме, че чрез действията си провокирахме промяна в мисленето на хората за по-чиста околна среда и по-добро бъдеще.</p>