Проект - ОББ с ангажимент за намаляване на влиянието си над околната среда

Компания

Обединена българска банка (ОББ)

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>ОББ приема изключително сериозно своята отговорност към обществото и местните икономики, в които развива дейността си. Желанието ни да допринесем за едно по-устойчиво общество означава, че цялата ни група се стреми и да ограничи неблагоприятното си въздействие върху обществото, което постигаме като намаляваме остатъка, който оставяме върху околната среда и прилагаме стриктни политики за устойчивост към нашите търговски дейности.</p>

целева група

<p>Политиките ни за устойчивост на бизнес дейностите ни са свързани със спазване на човешките права, околна среда, бизнес етика и чувствителни въпроси от най-широк аспект и сме убедени, че неин бенефициент е широката българска общност, отвъд нашите преки служители.</p>

продължителност

<p>Проектът за намаляване на вредното влияние над околната среда е споделен между всички страни в КВС Груп и се развира в 5-годишен план. Постигането на целите се измерва на годишна база, а част от ангажиментите бяха преизпълнени преди средата на периода.</p>

дейности по проекта

<p>Екологичната отговорност е една от избраните области, върху която ОББ целенасочено се фокусира. Изменението на климата е сред най-големите предизвикателства на 21 век и наша цел е да спомогнем прехода към нисковъглеродна икономика и общество. Знаем, че операциите ни оказват въздействие. За да ограничим прякото и косвеното си въздействие върху глобалното затопляне стартира програма за намаляване на отпечатъка върху околната среда: - Измерваме влиянието си върху нея чрез проследяване на стойности като изразходвано количество еленергия, топлоенергия, вода, битов отпадък, хартия, пропътувани км - Ангажирани сме в периода 2015-2020 да намалим вредните си емисии с 20% - Сертифицирахме се по ISO140001 и преминахме надзорни одити, с което затвърдихме успешното прилагане на принципи и спазване на цели - Адаптирахме политиките за човешки ресурси, за да допринесем за прехода към нисковъглеродна икономика (намаляване на командировки, насърчаване на използване на обществен транспорт и велосипеди)</p>

резултати

<p>Предприетите и внедрени мерки за увеличаване на положителния отпечатък в обществото доведе до: - Закупуване на 12 велосипеда и ел. автомобили за нуждите на служителите, които пътуват между централните управления - Изграждане на душове в центр. управления - Инсталиране на софтуер за умно управление на сградния фонд - Инсталиране на енергоспестяващо осветление във всички централни управления, клонова мрежа, светещи рекламни тела - Подмяна на старите принтиращи устройства с енергоспестяващи машини</p>