Проект - Kaufland България в подкрепа на знанието

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Промяната в образованието няма как да дойде като резултат от усилията само на една институция или компания, но чрез редица програми доказваме на практика, че връзката между образованието и бизнеса е възможна. Работим по конкретни мерки и чрез иновативни партньорски и собствени програми инвестираме в обучението и квалификацията на ученици и студенти.</p>

целева група

<p>През 2018 г. инвестирахме в обучението и квалификацията на ученици и студенти по нашата програма за дуално обучение, практикантската ни програма и най-новата ни кариерна програма „Управители на бъдещето“.</p>

продължителност

<p>През 2018 г. практикантската програма на Kaufland имаше своето трето издание. За първи път при нас започнаха работа дуални ученици. Дадохме старт и на иновативната ни кариерна програма „Управители на бъдещето“.</p>

дейности по проекта

<p>През юли представихме собствена амбициозна програма за подготовка на млади кадри „Управители на бъдещето“. В нея студенти в последен курс или абсолвенти минават през едногодишно обучение в различни отдели на Kaufland в страната и в чужбина под ръководството на опитни ментори и се подготвят за експертни или ръководни позиции. Те получават възнаграждение като това за позициите, които ще заемат след програмата, както и пълен пакет социални придобивки. Приехме и първите ни дуални ученици от първата паралелка на Kaufland по дуално обучение в Националната финансово-стопанска гимназия. След три години обучение, вече в 11-и клас, те можеха да започнат работа два пъти седмично на 7-часов работен ден в магазините, в които бяха разпределени. Компанията реализира още третото издание на своята практикантска програма за ученици, завършващи средно образование. Всеки практикант работи лятото на гъвкаво работно време срещу атрактивно възнаграждение и има шанс да стане постоянен член на екипа.</p>

резултати

<p>За „Управители на бъдещето" през 2018 г. получихме над 1000 кандидатури. Първите назначени вече работят в компанията. По дуалната програма при нас започнаха работа петима ученици. Ще приемем общо 48 младежи в дуална форма на обучение. От НФСГ 35 ученика от четири випуска, а от Професионалната гимназия по икономика в Перник – 13 младежи от три випуска. Като част от практикантската ни програма назначихме 82 младежи, като 12 от тях останаха на работа след програмата.</p>