Проект - Kaufland България инвестира в здравето на служителите си

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Kaufland България инвестира в програма за насърчаване на здравословния начин на живот на екипа на фона на статистиките, че по-голямата част от българите спортуват рядко или никога, страната ни e сред първите в ЕС по заболяваемост на населението, а превенцията и профилактиката са далеч от европейските норми. Програмата е в контекста на корпоративна социална политика на Kaufland, чийто приоритет е стимулирането на здравословния начин на живот.</p>

целева група

<p>Програмата включва серия от конкретни мерки, насочени към служителите, чрез които компанията подпомага екипа в създаването на здравословен и активен начин на живот и в поддържането на баланс между работно и лично време.</p>

продължителност

<p>Работата по програмата започва отдавна и постепенно включените в нея дейности се увеличават. През 2018 г. тя достига своя най-голям мащаб и като мерки, и като инвестирани средства.</p>

дейности по проекта

<p>През 2018 г. по програмата са предоставени спортни карти, осигурени са профилактични прегледи и допълнително здравно осигуряване. Всеки месец в централния офис и във всички 58 магазини на компанията в цялата страна се организира ден, в който на служителите се осигуряват плодове. През годината бяха организирани редица семинари на здравословни теми и лекции за отказ от тютюнопушене. Служителите се включиха в национални и регионални спортни събития, както и в излети сред природата. За работещите в централата на компанията са осигурени фитнес топки за седене и упражнения в офиса.</p>

резултати

<p>Програмата обхваща 6000 служители с цел да получат това, което самите те се стремят да предоставят на клиентите всеки ден - качество, правилен избор и комфорт. За период от една година болничните са намалели с 20 на сто.</p>