Проект - Нов стадион в град Гълъбово

Компания

Ей И Ес Гълъбово ЕООД

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Нов градски стадион - инвестицията в проекта е в размер на 2 млн. лева и е осигурена от AES България. За изпълнител на обекта е избрано общинското дружество „Благоустройство и чистота”, а строителните работи ще бъдат започнати веднага. До момента AES България е инвестирала над 14 млн. лева в проекти за подпомагане на местните общности в Гълъбово и Каварна. Приоритет в програмата за корпоративна социална отговорност на AES България са проектите в сферата на образованието, здравеопазването, спорта и местната инфраструктура.</p>

целева група

<p>Младите хора в град Гълъбово. От съоръжението ще се възползват и гостуващи спортни отбори от страната и чужбина.</p>

продължителност

<p>Продължителността на проекта е 48 месеца. Той е част от политиката по КСО на кампанията, насочена към младежта и спорта в град Гълъбово.</p>

дейности по проекта

<p>Изграждане на стадиона и съпътстващата инфраструктура.</p>

резултати

<p>Изграждането на стадиона ще доведе до значително подобряване на съоржъженията за спорт в града, като по този начин ще направи спорта по-привлекателен като занимание за младите хора.</p>