Проект - Първи срещи със света на финансите с ОББ

Компания

Обединена българска банка (ОББ)

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>За ОББ финансовата грамотност е тема от първостепенно значение. Като експерти във финансовата област се стремим да повишим обществената информираност по въпросите за финансово образование чрез реализацията на разнообразни инициативи, насочени към различни целеви групи.</p>

целева група

<p>През изминалите две години ОББ насочи усилията си в две посоки – както работа в малки групи с хора в неравностойно положение, които трудно достигат до информация по темата от една страна, а от друга – като адресира най-широк кръг от обществото чрез разпространението на ангажиращи видеа.</p>

продължителност

<p>Всички потоци на инвестиция в повишаване на финансовата грамотност за различните целеви аудитории навлязоха в своята трета година на реализация след стартирането им през 2016 г.</p>

дейности по проекта

<p>октомври – приехме двама младежи по програмата „Мениджър за един ден“ и заедно дискутира програмите по фин. грамотност, насочена към младежи и съвместно с тях актуализирахме своите планове, взимайки предвид ценната им обратна връзка и нетрадиционен поглед ноември - Гордея се с труда на моите родители – за поредна година ОББ се включи в инициативата на Глоб. договор на ООН. В този ден на младежите им се осигуряват забавните за тях обиколки в трезора на банката, както и увлекателни истории за работата на банкомата и касата на един банков клон. В рамките на 2018 посрещнахме 120 деца ноември – връчихме традиционните вече стипендии „Готови за успех“, отличаващи младежи без родители, отгледани в социални домове, но с отличен успех целогодишно – излъчихме 5 серии от поредицата ОББ Академия. Темите на епизодите бяха дебитни и кредитни карти, оборотен и инвестиционен кредит и акредитив. целогодишно – колеги изнесоха открити уроци, част програмата „Моите финанси“,на деца,живущи в защитени жилища</p>

резултати

<p>Убедени сме, че първите срещи на младежите със света на финансите са висока отговорност и ние се отнасяме сериозно към дейностите на всеки наш служител в тази посока. Съвместно с над 30 банкови експерти от различни нива в ОББ достигнахме до лични срещи с над 120 младежи, които достигнахме за пръв път. Видеата, разпространени онлайн като по-недиректна форма на контакт, събраха над 93000 гледания без реклама.</p>