Проект - VIVACOM Регионален грант

Компания

Виваком

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Програмата подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездно финансиране на инициативи. В нея могат да кандидатстват неправителствени организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини. Тя не ограничава проектите с конкретни сфери, а подкрепя всякакви инициативи, които са от полза за развитието и решаването на проблеми на местно ниво и въвличат местната общност Програмата се провежда ежегодно от 2015 насам, а четвъртото издание тече в момента.</p>

целева група

<p>Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, народни читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини от цялата страна. Фокус са тези от по-малките населени места, където чувството за общност и обединяване около идея, полезна за всички, е още по-силно.</p>

продължителност

<p>Ежегодно от 2015 г. до сега. Четвъртото издание тече в момента.</p>

дейности по проекта

<p>Комуникиране на VIVACOM Регионален грант в национални и регионални печатни, радио и онлайн медии чрез статии, интервюта и прессъобщения. Организиране на публични събития за откриване и обявяване на спечелилите от всяко поредно издание на Програмата и за награждаване на финалистите с отличени проекти, както и организиране на общностни срещи/обучения с всички досегашни финалисти в Регионалния грант. Същите дейности ще се проведат и в рамките на четвъртото издание. Общият брой публикации за трите приключили издания на VIVACOM Регионален грант е 344 бр. Видеото тук представя Програмата и различните гледни точки на въвлечените страни: https://www.youtube.com/watch?v=miB-l8Wc2g0 Повече за някои от реализираните проекти, можете да видите в колекцията от видеа тук: https://www.youtube.com/watch?v=Vtkk80xMjiA&amp;list=PLwIwcukm0dAbT-z-pBTlMvfFO7FWDe1XE</p>

резултати

<p>За трите издания до момента са въвлечени 18 000 души, реализирани са 39 проекта са: -Изградени/облагородени над 50 пространства от значение за местната общност като паркове, градини, спирки, класни стаи на открито, училищни библиотеки и др. -обучени над 800 души от различни възрасти по различни теми -спасени 9 природни забележителности и местности -близо 1000 души са получили подкрепа от доброволци при престоя си в 4 болници -прочетени 5000 книги от деца в инициатива за насърчаване на четенето</p>