Проект - Хюлет Пакард Ентърпрайз Дарява (HPE Gives)

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Корпоративната платформа HPE Gives предоставя на служителите на HPE възможност за участие в местни и международни доброволчески и дарителски каузи. Чрез платформaта, HPE награждава всеки час доброволческа работа с за дарения към НПО и удвоява директно направените дарения на всеки служител. Доброволческото сдружение на служители на НРЕ "The Cause" популяризира платформата HPE Gives, с цел повишаването ангажираността на служителите и увеличаване на цялостния принос на HPE към обществото.</p>

целева група

<p>Вътрешни: Всеки служител на HPE може да създава и разпространява информация за доброволчески акции и да участва във вече създадени такива. Външни: Всички официално регистрирани НПО-та в България могат да се включат в платформата и да получават дарения от служителите и Фондацията на компанията.</p>

продължителност

<p>HPE Gives е достъпна за всички служители на НРЕ от четири години, като се използва активно в България от 2016 г. За 2018 г. е отчетен близо 300 % ръст в броя на изработените доброволчески часове и направените дарения в сравнение с 2017 г.</p>

дейности по проекта

<p>Кампания за промотиране на HPE Gives: информационни сесии с всички служители в София; публикации в корпоративната социална мрежа; обучителни сесии и обучително видео за ползването на HPE Gives Използване на системата за всички организирани доброволчески кампании, като: -Посещение на домове за възрастни и готвене на топла храна за бедни в София; -Аудиозаписи на книги за незрящи хора; -Участие като ролеви модел в класна стая; -Арт работилници в подкрепа на различни каузи; -Дарения на топли дрехи и обувки и учебни материали за деца и възрастни от бедни семейства; -Готвене и продаване на домашно приготвена храна в подкрепа на бездомни животни; -Организиране на благотворителни базари с НПО-та; -Разхождане на кучета от приют; -Помощ с ремонтна дейност на детски центрове из България; -Реновиране на еко пътеки, чистене на паркове и садене на дървета; -Месене на хляб с хора с увреждания; Ден на доброволеца: 360 доброволеца се включиха в 25 събития и генерираха над 1000 часа доброволен труд.</p>

резултати

<p>HPE Gives статистика за 2018 г: - 45 организирани доброволчески събития; - 5,963 генерирани доброволчески часа; - повече от 640 HPE служители-доброволци; - ,000 дарени на различни неправителствени организации. Фондацията на НРЕ отпусна грант в размер от ,000, които ще помогнат на фондация "Тротоара" да завърши ремонтните дейности по техния младежки център ТРАП, който ще предостави на над 300 деца месечно пространство за творчество, учене и спорт.</p>