Проект - Клиентски стимули в новооткритите клонове на ОББ

Компания

Обединена българска банка (ОББ)

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Сливането на две банки със забележителна история е безспорно нелек процес. Събитията, които съпътстват подобно сливане, засягат както вътрешната, така и външата аудитория на институцията. В конкретния случай, чрез вътрешна инициатива, насочена към външни получатели, изцяло местни за общността, в която дейността се развива, беше адресирано основно следствие от сливането на институциите – затварянето на банкови клонове на една от двете бивши банки, които са се оказали в непосредствена близост.</p>

целева група

<p>Проектът беше иницииран вътрешно, но адресира изцяло външна аудитория. В допълнение мотивацията ни беше да излезе извън пределите на София и да бъде така решен, че лесно да бъде имплементиран с еднаква тежест и крайни резултати в различни области на страната.</p>

продължителност

<p>Проектът беше иницииран през последното тримесечие на 2018 г. и стартиран по същото време. Политиката на ОББ, свързана с дарения и спонсорства, винаги търси натурална и естествена връзка и с продуктите, предлагани от банката и вярваме, че с този проект следваме именно тази линия.</p>

дейности по проекта

<p>Сливането на Сибанк и ОББ доведе до нужда от редуциране на широката им клонова мрежа. Клонове на двете банки, намиращи се в непоследствена близост, бяха изследвани, и след обстойни оценки работа продължаваше един от тях. Това доведе до нуждата клиенти да бъдат мигрирани към нови физически места, различни от тези, в които са свикнали да банкират. С цел да ги доведем до новите клонове, ОББ пое ангажимент в 3 пилотни клона да дарява сумата от 10 лв. за всяка новооткрита сметка. Така ОББ надгради обичайната дейност на клиента си. В допълнение на същия беше дадена власт сам да определи каузата, към която да насочи дарението, направено вследствие на неговото действие. Тъй като градовете са различни, а желанието на служителите, предложили инициативата, бе средствата да отиват за местни каузи, близки до общността, в която развиваме дейност, към момента подкрепяме 6 локални инициативи. Успехът на кампанията ни провокира да я надградим с нови 4 клона, които ще работят с този механизъм от Q1/2019</p>

резултати

<p>В трите пилотни клона в София и Стара Загора проектът ще продължи до края на март 2019 г. От януари 2019 г. към тях добавяме още по един клон в Благоевград, Добрич, Петрич и трети в София. По този начин локалните каузи, които хората ще подкрепят чрез избора си да банкират в ОББ, ще станат 14.</p>