Проект - One Less Bottle

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Нашата цел е да намалим употребата на пластмасови бутилки и галони за вода, чрез използването на машини за пречистване на вода, които са удобни, екологични, ефективни и с модерен дизайн.</p>

целева група

<p>Клиенти - средни и големи офиси, домакинства. Бенефициенти - в следващите няколко години предимно жителите на големите градове</p>

продължителност

<p>Нашата цел е в следващите 10 години да намалим използването на пластмасови бутилки и галони за вода.</p>

дейности по проекта

<p>Ние планираме изграждането на цялостна стратегия за присъствие в социалните мрежи.</p>

резултати

<p>В България съществуват над 90.000 офиса, които използват галони с вода. Обслужването и поддръжката на наличност на чиста вода за офиса изисква използването на стотици хиляди бутилки и галони с вода. Всяка инсталирана машина за пречистване на вода намалява драстично използването на пластмаса.</p>