Проект - Преход към дигитално образование в училище

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Светът става дигитален. На този фон,значителна част от българското образование все още може да се определи като „аналогово“. Проектът цели да дигитализира образователната среда в училищата и да разшири кръга на използваните съвременни информационни технологии за създаване на електронни ресурси.За първи път в учебните хартиени ресурси да се използва технологията на QR кодовете,с цел бърз и лесен онлайн достъп до допълнителна аудио и видео информация чрез таблет и смартфон по учебното съдържание.</p>

целева група

<p>Целевата група на проекта "Преход към дигитално образование в училище" са учителите по география и икономика и история и цивилизации в българските училища.</p>

продължителност

<p>Продължителността на проекта е две учебни години, с начало-учебната 2017/2018г. и продължава през учебната 2018/2019г. Издателството работи по подобни проекти от учебната 2012/2013г.</p>

дейности по проекта

<p>Основни дейности по проекта са: 1. Създаване на електронни учебни ресурси. 2. Разширяване на видовете електронни ресурси чрез използването на QR кодове (отпечатани върху на хартиените носители на учебните ресурси) зад които стоят помощни аудио и видео информация. Достъпът до тази допълнителна и целенасочена информация е чрез смартфон и таблет.Достъп до тази информация ще имат не само учителите, а и всички ученици при своята подготовка.Достъп навсякъде и по всяко време. 3. Провеждане на срещи и обучения на учители за използване на електронни ресурси. Предоставяне на безплатен достъп на учителите до електронни ресурси на издателството.</p>

резултати

<p>Създадохме нови електронни ресурси. Разширихме кръга на използваните електронни ресурси чрез отпечатване на QR кодове в хартиените носители.За първи в българското образование се използва тази технология(QR кодове),чрез която обогатяваме и разширяваме учебното съдържание без да правим хартиения носител по-обемен и по-тежък.Проведохме срещи и обучения на близо 1000 учителя.На всички участвали в обученията им беше предоставен безплатен достъп до електронни ресурси за цялата учебна година.</p>