Проект - Подкрепа за развитие и успех

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Още от стъпването си в България BHTC подкрепя образованието, културата и изкуствата с цел създаване на среда и условия за по-доброто развитието на младите хора в България и преодоляване на проблемите, свързани с липсата на средства за по-висока квалификация и осъвременяване в сектора. Екипът на BHTC силно вярва, че полагайки дългосрочни усилия и отделяйки средства в сферата на образованието ще допринесе за засилване на мотивацията у младите хора за стремеж към по-добра професионална реализация и бъдеще.</p>

целева група

<p>Ученици в средните училища и техникумите в България - Студенти -Национални образователни власти и институции -Медии -Служители на BHTC България</p>

продължителност

<p>Подкрепата на българското образование е дългосрочна цел на компанията в България. Тя е част от цялостната социално корпоративна ангажираност на компанията. Развива се още от старта на дейността на BHTC у нас през 2013 г., като подкрепените проекти се увеличават с всяка изминала година.</p>

дейности по проекта

<p>Още от стартa на дейността си у нас, BHTC подкрепя “Готови за успех” – стипендиантска програма на фондация BCause в сътрудничество с фондация „Сирак“. Тя предоставя едногодишни стипендии на ученици от гимназиалния курс (след 11-и клас) и на студенти, обучаващи се в държавни учебни заведения, без един или двама родители. BHTC подкрепя дългосрочно програмата защото тя цели да мотивира младите и амбициозни хора у нас да имат възможност да продължат образованието си и да получат подкрепа за старт в кариерата, като се срещнат с водещи работодатели. BHTC подкрепя Дуалното образование. BHTC оказва дългосрочна подкрепа на студенти от Техническия университет за разработването на спортни автомобили „болид“. С първия си болид те успяха да впечатлят представители на водещи автомобилни нации на международното състезание Formula Student. Компанията подкрепя образованието в местните общности , като помага за изграждането на училище, детска градина и на вокална група „Палави ноти“ в гр. Божурище.</p>

резултати

<p>Резултатите от „Подкрепа за Развитие и успех“, чрез който BHTC инвестира в каузи за подкрепа на образованието са красноречиви. Стотици са мотивираните ученици и студенти на „Готови за успех“. Чрез нея младите хора са още по-мотивирани да успяват, участват в стажове и обучителни програми, явяват се по конкурси и ги печелят. Благодарение на подкрепата на екипа студенти, създаващ първия български болид, отборът се явява на най-голямото инженерно състезание за студенти в света“Formula student”.</p>