Проект - „Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика“

Компания

Алианц България

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът цели да предостави нови възможности за българските художници и да подкрепи техните творчески усилия. Ние от Алианц вярваме, че всяка творба носи в себе си важни послания за времето, мястото и контекста, в които е създадено, допринасяйки за развитието на обществото. Конкурсът цели да насърчи създаването на нови творби, да обогати съкровищницата на българско изкуство. Това е единственият конкурс в България, който обхваща цялата страна и представя безспорния талант на българските творци.</p>

целева група

<p>Инициативата е насочена към българските творци и към широката общественост, тъй като се превръща в едно от най-утвърдените културни събития за страната. До целевите групи се достига чрез работа с медиите, стратегически парнтьорства, организиране на събития и комуникация в социалните медии.</p>

продължителност

<p>Инициативата е част от корпоративната стратегия на Алианц с ясно очертани социални ангажименти. Всяко издание на конкурса се провежда в период от 2 години, през които се организират регионални кръгове и изложби в големите градове, както и голяма закриваща изложба и церемония по награждаване в София.</p>

дейности по проекта

<p>Инициативата стартира през 2008 г. и в нея няма ограничения по отношение на стилови предпочитания, изразни средства, тематичен и сюжетен избор. Творбите са оценявани и от жури, различно за всяка изложба, съставено от изявени художници и изкуствоведи. В рамките на 2 години се провеждат 6 регионални изложби, от които се излъчват победители за финалния кръг в София. След това на закриваща изложба в столицата се връчват големите награди. По този начин конкурсът цели да направи едно представително обобщение на развитието на изкуството в страната. Досега са проведени 6 издания на конкурса с над 36 регионални изложби в различни градове на страната и стотици участници от цялата страна. Връчени са над 108 награди, издадени са 6 луксозни каталога за всяка от финалните изложби, включващи произведенията на номинираните и наградените автори. Често творбите на участниците са откупвани от известни ценители на изкуството или са представени чрез изложби на стойностни арт колекции.</p>

резултати

<p>В основата на инициативата стои желанието на Алианц да подпомогне развитието на българската култура. Давайки поле за изява на родните автори, ги представим пред една по-широка аудитория – досега наградените творби от първото издание на конкурса бяха представени в Мюнхен, в Прага и в Кошице. Така ценителите на изобразителното изкуство от Европа се докосват до българското творчество. България е страна с богата история и култура и ние от Алианц искаме да популяризираме съвременните й постижения.</p>