Проект - TESY за зелени решения

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Част от корпоративната стратегия на TESY цели чрез разработването на иновативни технологии да дава социална и икономическа добавена стойност, която да резонира както с крайните потребители на компанията, така и директно с околната среда. Всяко едно действие, което TESY предприема е в посока на цялостната ни политика и философия за зелени решения.</p>

целева група

<p>Усилията на TESY за опазване на околната среда са насочени към цялото общество. Решенията ни в тази посока работят както във всички сфери на дейността ни, така и за изграждането на навици у екипа и потребителите ни за отговорно поведение към природата, което винаги насърчаваме.</p>

продължителност

<p>Още от създаването на компанията, зелените решения са основополагаща част от философията на TESY. Затова с цялостната ни корпоративна политика и като водещ производител на бойлери и отоплителни уреди се стремим да отдаваме дължимото както на околната среда, така и на потребителите.</p>

дейности по проекта

<p>TESY е първият производител на родния пазар,чиито панелни конвектори,маслени радиатори и цялата гама отоплителни уреди покриват напълно най-новите регулации за енергийна ефективност.Друг пример е и моделът бойлери ModEco Cloud - последно поколение уреди,отговарящи на най-високите очаквания за енергийно ефективни уреди на европейските пазари.Разполагаме с 2 монтирани станции, които засичат количеството на прахови частици във въздуха – в София и Шумен.През 2018г. стартирахме кампания срещу замърсяването на въздуха - TESY Air Index, за чиято цел е разработен и уебсайт, където в реално време може да се следи нивото на замърсяване, а всеки заявил желание за закупуване на отоплителен уред може да получи отстъпка от цената му.94 % от отпадъците на TESY се предават за рециклиране и/или оползотворяване,92 % от опаковките на доставяните химически вещества и смеси, използвани в производството са оборотни опаковки.Произвеждаме и уреди,които могат да използват и алтернативни източници на енергия.</p>

резултати

<p>Годишно с предаването на хартия осигуряваме икономия на 455 куб.м. дървесина, 105.3 MW/h електроенергия,104 тона целулоза,26000 куб.м. вода.С предаването на пластмаси-икономия на 66 тона нефт и 70,8 кW/h електроенергия.Годишно предава около 2000 тона стомана-рециклирането на 1 тон стомана спестява 1,5 тона желязна руда и 85% по-малко вредни въглеродни емисии в атмосферата като използва около 75% по-малко електроенергия и около 40% по-малко вода в сравнение с производството от първични продукти.</p>