Проект - Нестле се нуждае от младите

Компания

Нестле България

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Нестле България има дългосрочни традиции в подкрепата и наемането на млади хора на работа и вече над 20 години развива стажантските си програми. Нестле България пое ангажимент да продължи със стажантските програми, обучения и подготовка за работа и в периода 2017 - 2020 г., като предложи възможности за работа и учене на още над 200 млади хора.</p>

целева група

<p>Млади хора на възраст под 30 години, които се намират в началото на кариерния си път.</p>

продължителност

<p>Поетите от Нестле България ангажименти за предлагане на повече възможности за кариерно развитие на младите хора са за срок до 2020г.</p>

дейности по проекта

<p>Нестле разработи редица инициативи, които да помогнат на младите да се подготвят за плавно преминаване от академична към професионална среда. Сред инициативите се нареждат: CV работилница, в която младите хора получават важни съвети за създаването на своята автобиография; стажантски и практикантски програми, участие в проекта „ДОМИНО“ за насърчаване на дуалното образование и ползите от него, участие в кариерни форуми, успешни партньорства с Junior Achievement и Job Tiger. През 2018 в рамките на Международната седмица на дуалното образование Нестле отвори вратите си за над 100 младите човека, като им позволи да се докоснат до реална работна среда и да получат ценни професионални съвети от петима специалисти от Нестле. В контекста на трудната икономическа обстановка „Алианс за младежта“, иницииран от Нестле България, се ангажира да работи съвместно със законодателния и образователния сектор, за да помогне на младите хора да развият уменията си в бизнеса и да намерят работа.</p>

резултати

<p>Нестле България пое ангажимент да продължи със стажантските програми, обучения и подготовка за работа до 2020 г., като предложи възможности за работа и учене на още над 200 млади хора. В резултат на поетия ангажимент, през 2017 - 2018 година Нестле България осигури възможност за работа или стаж на над 160 млади хора до 30-годишна възраст. Също така организирахме над 60 събития, целящи да повишат готовността на младите хора в първите им кариерни стъпки.</p>