Проект - Национален литературен конкурс "Развитие" за непубликуван български роман

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Популяризиране на българската литература и книга, мотивиране на авторите, творящи в „кралския жанр“ - романа</p>

целева група

<p>Без ограничение</p>

продължителност

<p>Конкурс „Развитие“ се провежда вече 21 години, като през 2018 година бе неговото 10 издание. Конкретната работа по едно издание продължава 8-10 месеца</p>

дейности по проекта

<p>Съвместно с журито - проф. Ивайло Знеполски, доц Бойко Пенчев и Георги Господинов, обявяване на условията и сроковете. Събиране и класифициране на кандидатстващите ръкописи. Организиране на събития за обявяване на номинациите и официална церемония във Военния клуб за награждаване на победителите. Дейности по отпечатването, премиерите и разпространението на новоиздадените шест романа. Организиране участието на конкурса на Международния панаир на книгата в София</p>

резултати

<p>48 български автори кандидатстваха със свои текстове. Медийната кампания спомогна за популяризиране на новата българска проза. След издаването на романите на книжния ни пазар се появиха няколко дебютиращи наши автори</p>