Проект - BTL Industries – инвестираме в хората

Компания

BTL Industries

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Основен приоритет за BTL Industries е да инвестира не само в бизнеса си, но и в развитието на служителите. Компанията се стреми да поддържа силен екип, който е мотивиран да се усъвършенства и да работи за общия успех. Най-важната цел на ръководството на BTL обаче е служителите да се чувстват щастливи на работното си място. Затова проектът е насочен не само към повишаването на компетенциите на екипа и привличане на нови служители, но и към поддържането на приятелска атмосфера в компанията.</p>

целева група

<p>Проектът е насочен както към настоящите, така и към потенциалните служители на BTL Industries и достига до целевите публики чрез различни вътрешнофирмени активности и дейности, насочени към външните публики.</p>

продължителност

<p>Проектът няма конкретен срок, а е част от дългосрочната политика на BTL Industries да инвестира в развитието на служителите си и да поддържа позициите си на добър работодател.</p>

дейности по проекта

<p>Водеща роля в политиката на BTL спрямо служителите има фирмената култура, основаваща се на доверие, уважение, равни възможности и неформални отношения между хората. Служителите имат право на гъвкаво работно време – свободни са да организират деня си и да разпределят времето си както решат. Така нивото на стрес, което обичайно съпътства работата в производство, е намалено до минимум. Компанията организира различни обучения, насочени както към придобиване на нови знания, свързани конкретно с професионалните задължения на служителите, така и към усъвършенстването на меките им умения. BTL осигурява и външни обучения за мениджмънта, както и вътрешни за специалистите по теми като „Ефективна комуникация” и „Управление на времето“. Освен от участието в различни курсове за преквалификация, работещите в компанията могат да се възползват и от безплатни уроци по английски и испански език, както и от фирмена библиотека с богата колекция от специализирана литература.</p>

резултати

<p>Инвестициите, насочени към екипа, имат 100-процентова възвръщаемост, изразяваща се във висока производителност. С екип само от 210 души BTL Industries произвежда по 20 000 високотехнологични уреда годишно. Компанията е сред трите най-големи производители на физиотерапевтични апарати в света и един от лидерите в производството на оборудване за кардиологията и естетичната медицина.</p>