Проект - Градината на Jamie

Компания

Билла България

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът „Градината на Jamie“ е вдъхновен от световноизвестния готвач Джейми Оливър. Целта му е да представи темата за здравословното хранене по интересен за децата начин – чрез стикер албум, съдържащ факти, игри, рецепти и съвети. Така най-малките получават полезна информация и у тях се формира позитивна нагласа към здравословния начин на живот. Друга цел на проекта е да фокусира общественото внимание върху търсенето на ефективни решения на наболял проблем, какъвто е храненето на децата.</p>

целева група

<p>Целевата група на проекта включва деца на възраст от 5 до 12 години и техните родители. Поради значимостта на темата на кампанията – здравословното хранене, може да се приеме, че инициативата е насочена към цялото общество, тъй като засяга сериозен социален проблем.</p>

продължителност

<p>Проектът се проведе в периода март – май 2018 г. Това е първо издание на кампанията, но тя е част от дългосрочния ангажимент на BILLA България към темата за здравословното хранене.</p>

дейности по проекта

<p>В магазините на BILLA на цена от 2,99 лв. се предлагаше стикер албум с факти, игри, рецепти и съвети, свързани с плодовете и зеленчуците и здравословното хранене. Децата имаха възможност да съберат колекция от 96 стикера. Всеки клиент на BILLA получаваше като подарък пакет с 4 стикера при покупки на стойност над 15 лв. В магазините от веригата се продаваше и специална игра – Оранжерията на Jamie, в която децата можеха сами да отгледат билки. В рамките на проекта BILLA организира няколко работилнички в детските центрове Capella Play, в които децата се учеха да засаждат различни растения. Друга дейност по проекта е участието в Ден на революцията в храненето в България. BILLA беше спонсор на събитието, вдъхновено от глобалната инициатива Food Revolution на Джейми Оливър, което фокусира общественото внимание върху хранителните навици на децата и цели да ги научи как да се хранят здравословно.</p>

резултати

<p>Най-важният резултат от проекта „Градината на Jamie“ е, че хиляди деца в цялата страна научиха повече за здравословното хранене. Инициативата допринесе и за повишаването на информираността и ангажираността на родителите по темата и показа на цялото общество пример за правилен начин да се подходи към проблема за храненето на децата.</p>