Проект - „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!"

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Замърсяването на околната среда, изчерпването на природните ресурси и свързаните с тях климатични промени са сред най-важните глобални проблеми днес. Решението им е възможно единствено чрез информирано и отговорно отношение и решителни действия от максимално широк кръг хора. А те се постигат с ефективни мащабни образователни програми, каквато е „Рециклиращо училище“.</p>

целева група

<p>Достигнахме до над половин милион ученици и родители в 228 училища в София, Враца, Бургас, В.Търново, Пловдив, Свиленград, Шумен, Русе, Силистра с проведените еко часове на класа и общоучилищни инициативи, в които се използваха предоставените от нас ръководства и допълнителни образователни ресурси.</p>

продължителност

<p>Екопак е най-големият инвеститор в България в информационно образователни кампании за рециклиране, опазване на околната среда и устойчиво развитие. „Рециклиращо училище“ доразвива постигнатото от компанията досега. Кампанията стартира в края на 2017 г. и продължава и през 2019.</p>

дейности по проекта

<p>Дейности по проекта: - Създаване на образователни материали от специалисти на „Заедно в час“ – съобразени с възрастта планове за провеждане на уроци по екологични теми в 1 до 12 клас и готови сценарии за провеждане на еко общоучилищни инициативи и кампании. - Изработване и разпращане на образователни пакети до училища – ръководства за еко час на класа (720 бр.), USB стикове (360 бр.), плакати (1440 бр.), табла (1080 бр.), видеоматериали (6 бр.). - Създаване на онлайн платформа (с финансовата подкрепа на Кока Кола ХБК) https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. - Връчване на грамоти (на 97 учителя), картонени кошчета за разделно събиране (180 комплекта), флумастри и гъби за бели дъски (263 комплекта). - Официално откриващо събитие в х-л Хилтън, София с представители на партниращите институции и организации – МОН, МОСВ, Столична община, „Заедно в час“. - Отразяване в медиите: bTV -2 репортажа, TB Блумбърг – 1 интервю; 28 публикации в печатни и онлайн медии.</p>

резултати

<p>В резултат на активната работа на учителите, най-активните от които получиха грамоти и награди, с помощта на предоставените от Екопак ръководства и материали, стотици хиляди ученици бяха запознати с различни проблеми, свързани с околната среда, и научиха как с помощта на рециклирането могат да помогнат за опазването й и какви са ползите от това. Така те бяха и мотивирани да се отнасят по-отговорно към природата и да споделят своите знания и ентусиазъм със своите приятели и родители.</p>