Проект - Хляб от натурални съставки без ГМО

Компания

Билла България

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>В стремежа си да осигурява на клиентите качествени и здравословни продукти и да им помага да правят информиран избор, BILLA България непрекъснато подобрява приготвените на място храни. Така топлият хляб от пекарната на BILLA, предлаган във всички магазини от веригата, съдържа само натурални съставки, а брашното е от реколти без ГМО. Хлябът има важно място на трапезата на българина и затова целта на BILLA е да приготвя качествен и истински продукт, който носи безспорни ползи за здравето.</p>

целева група

<p>Основната целева група са потребителите. До тях се достига най-вече чрез активна и всеобхватна комуникационна кампания.</p>

продължителност

<p>Активната кампания се проведе от началото на февруари до средата на март 2018 г. Проектът е част от дългосрочния ангажимент на BILLA да осигурява качествени и здравословни продукти. Затова топлият хляб от пекарната на BILLA, съдържащ само натурални съставки, се предлага постоянно.</p>

дейности по проекта

<p>Работна група, съставена от пекарите на BILLA и от доставчиците на суровини, създаде изцяло нови рецепти за хлебните изделия на веригата, в които се съдържат само естествени съставки, а брашното е от реколти без ГМО. Хлебари от веригата в цялата страна даваха предложения, ползваха се различни суровини, правиха се тестове, докато не се постигна оптимален резултат. При създаването на всяка нова рецепта се преминава през същия процес. За да запознае потребителите с предимствата на хляба в пекарната на BILLA, компанията проведе активна комуникационна и информационна кампания в традиционните и социалните медии. Друга дейност в рамките на проекта се осъществява съвместно със Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии. BILLA има собствен клас от 26 ученици, на които е подсигурен платен стаж в компанията, както и работа, когато завършат.</p>

резултати

<p>- Клиентите на BILLA имат достъп до качествен хляб, омесен само с натурални съставки, с брашно от добра реколта зърно без ГМО - Над 200 пекари на BILLA са сертифицирани от Съюза по хранителна промишленост, което допринася за подобряването на качеството и обогатяването на асортимента от хлебни продукти собствено производство - Запазване и развиване на хлебарството като традиционен български занаят благодарение на сътрудничеството със Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии</p>